Želiezovce žili duchom Matice…


//Želiezovce žili duchom Matice…

Je mi potešením, že môžem širokú matičnú verejnosť informovať o udalosti, ktorú sme zažili v Deň svätého Cyrila a Metoda. Náš MO MS v Želiezovciach hostil svojich členov na slávnosti pri príležitosti 50. výročia oživotvorenia MS v Želiezovciach s názvom Z vôle ľudu obnovená… Kultúrny dom bol krásne vyzdobený a vítal všetkých, ktorí našu slávnosť poctili svojou účasťou, a boli to hostia mimoriadne vzácni: pani Eva Smolíková, poslankyňa NR SR, pán Marián Gešper, predseda MS, pán Marek Hanuska, prvý podpredseda MS, pani Libuša Kľučková, členka Predsedníctva MS, pani Dáša Machalová, členka Výboru MS, pán Igor Éder, podpredseda NSK, pán Tibor Csenger, podpredseda NSK, pán Martin Bátovský, poslanec NSK, pani Daniela Trňanová, predsedníčka OR MS v Leviciach, pán Miroslav Považan, riaditeľ Domu MS v Leviciach, a pán Gejza Nagy, viceprimátor Želiezoviec.
Výbor MO MS sa na túto udalosť dôkladne pripravoval takmer trištvrte roka. Súčasťou osláv tohto jubilea bolo vydanie brožúrky päťdesiatročnej histórie MO, ktorú obdržal každý prítomný hosť a člen MS. Obsah brožúrky vychádza z historických dokumentov získaných z archívov v Leviciach a v Martine. Na tento počin sme patrične hrdí.
Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka sponzorom, z ktorých najštedrejší bol NSK. Mená všetkých sponzorov boli uvedené na paneloch. Moderovania celej akcie sa profesionálne zhostil pán Ján Greššo, herec z DAB v Nitre. V kultúrnom programe vystúpil Detský a mládežnícky folklórny súbor Matičiarik z Nových Zámkov. Svojím vystúpením vniesol hravosť a veselosť.
Ťažiskom slávnostného programu bolo oceňovanie verných členov, ktorí do MS vstúpili v pamätnom roku 1968. Bolo ich 17 a boli odmenení vzácnym slávnostným matičným preukazom, ďakovným listom a kvetom. Mimoriadnou cenou – Cenou predsedu MS – bol in memoriam ocenený pán Jozef Petrikovič, ktorý mal veľkú zásluhu na oživení MS v Želiezovciach v roku 1968. Cenu prevzala jeho manželka, pani Anna Petrikovičová. Po oceňovaní pokračoval kultúrny program. Vystúpili domáce spevácke skupiny Fialky a Vrbovianka interpretáciou národných piesní. K slovu sa prihlásili aj niektorí hostia, ktorí pozdravili podujatie peknými prívetmi.
V príhovore sme si pripomenuli aj Sviatok svätého Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, ktorí na naše územie priniesli dary najvzácnejšie – písmo, knihy, zákony. Poklady nad striebro a zlato. Otvorili sme prvý ročník každoročnej tradície týchto poslov pokoja a lásky.
Z rúk podpredsedov NSK sme prevzali cenu – zlatú plaketu a pamätný list od predsedu NSK pána Milana Belicu. Ocenenie nás všetkých potešilo.
Pri príležitosti 50. výročia znovuoživenia MS v Želiezovciach sme zasadili lipku ako symbol slovanstva. Veríme, že stromček bude prospievať, rásť a mohutnieť a bude naším odkazom budúcim generáciám.
Kultúrny program vyvrcholil vystúpením folklórneho súboru Háj z Novej Bane. Ich vystúpenie bolo profesionálne a rozihralo v žilách krv všetkým prítomným. Potom sme si všetci spolu zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí…
Na záver môžeme vyjadriť spokojnosť s krásnym slovenským kultúrnym popoludním, naplneným priateľskou atmosférou žičlivých ľudí, folklórom a duchovnými odkazmi v bohatom kultúrnom programe pretkanom láskou nás hostiteľov – MO MS v Želiezovciach.

Mgr. Mária Varkolyová, členka MO MS Želiezovce

2018-07-13T08:03:30+00:0013 júla 2018 |Nitriansky kraj|
X