Žiacky futbalový turnaj o Pohár MS

thumbnail

Podujatie Žiacky futbalový turnaj o Pohár MS organizovaný Domom MS v Prešove sa konal dňa 25.5.2017 na Základnej škole na Sibírskej ulici za finančnej podpory mesta Prešov.

Schválená suma na toto podujatie bola vo výške 543 eur.

Projekt na toto športové podujatie bol podaný na základe výzvy mesta Prešov.