Žije duch slovenský

thumbnail

Chyžné 10. 9. 2017

„Staré pamiatky nášho milého Slovenska na svetlo vynášať a skladať do archívu matičných letopisov, má byť v terajšom čase zaujímavou úlohou slovenských spisovateľov. Lebo aby národ znal milovať a si vážiť svoje rodisko, svoju vlasť, aby nemal príčinu za svojeť sa hanbiť, ani za cudzinou pachtiť, a len to chváliť a obdivovať, čo nie je jemu samému vlastné, ale cudzie tedy musí predovšetkým dobre poznať to svoje rodisko, tú kolísku dávnych svojich predkov, pamiatku ich dejov, ich slávnej a dávnej moci, ktorú by predsudky a neprajnosť terajšieho pokolenia radi do tôni postavili a večnou tmou zahaliť chceli.“ Aj takýto odkaz nám zanechal evanjelický kňaz, romantický prozaik a básnik Samo Tomášik. Bol dejateľom v oblasti národnej a cirkevnej, stál na čele všetkých významných podujatí v prospech slovenského národa. Bol pri zrode Matice slovenskej, ktorej založenie pozdravil básňami Hymna a Rozpomienky na Svätý Martin, no najčastejšie ho spájame s piesňou Hej, Slováci! Pri príležitosti 130. výročia úmrtia Sama Tomášika sa v obci Chyžné konala spomienková slávnosť. Nedeľný deň sa začal slávnostnými službami Božími v ev. a. v kostole v Chyžnom so zborovým spevokolom Lechem. Následne sa sprievod presunul na obecný cintorín, kde si uctili pamiatku Samuela Tomášika položením vencov na miesto jeho posledného odpočinku. Odznela tu aj pieseň Hej, Slováci! v podaní speváckeho zboru Quirin.. V poobedňajších hodinách pokračovali oslavy slávnostným programom v Kultúrnom dome. Žiaci Základnej školy Sama Tomášika v Lubeníku vyrozprávali hosťom životný príbeh nášho národovca vo veľmi príjemnej a zaujímavej forme a spevácky zbor Quirin pri ZUŠ Revúca sa postaral o nádherný zážitok všetkých zúčastnených. Bol to nádherný deň plný spomienok, vďaky a úcty k nášmu rodákovi.

Tatiana Tomková

článok neprešiel jazykovou úpravou