Živý odkaz A. Dobrianského si pripomenuli v Prešove 

thumbnail

Prešov, 10. - 12. 6. 2017

V dňoch 10. až 12. júna 2017 prebiehali na východnom Slovensku sprievodné akcie organizované pri príležitosti oficiálneho Dňa Rusínov Slovenska organizované Rusínskou obrodou. Prvá časť osláv sa konala v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove, kde sa podujatie nieslo v znamení 10. výročia vzniku tohto rusínskeho múzea. Pri tejto príležitosti boli pozvaní aj zástupcovia Matice slovenskej z Prešova a to čestný predseda KR MS Ladislav Matisko, riaditeľka DMS Prešov Sláva Jurková a člen výboru MS František Námešpetra. Matičiari odovzdali riaditeľke Múzea rusínskej kultúry v Prešove Oľge Glosíkovej Pamätný list za MS a matičné publikácie. V bohatom programe sa predstavili viaceré rusínske umelecké kolektívy. Podujatie následne pokračovalo na Veľkej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, kde nasledovala beseda venovaná  významnej historickej osobnosti Adolfa I. Dobrianskom a to v rámci  200. výročia jeho narodenia. Práve tohtoročné Dni Rusínov Slovenska sa konali v znamení jeho odkazu. S prednáškami vystúpili otcovia duchovní grécko.kat. kňaz Martin Barna a pravoslávny kňaz Peter Savčak. So záujmom prítomných sa stretla prednáška podpredsedu MS a predsedu krajskej rady MS Mariána Gešpera, ktorý vo svojom referáte s názvom Vizionár slovanskej jednoty predstavil A. I. Dobrianskeho ako jedinečnú osobnosť slovanského sveta, rusínskeho národovca, úprimného priateľa Slovákov a spolubojovníka štúrovskej generácie. Zdôraznil jeho zásluhy pri zakladaní MS, aktívnu prácu v prvom historickom výbore Matice, ale aj v dnešných dňoch aktuálny príklad slovensko-rusínskej spolupráce, ktorá v boji za národné práva týchto dvoch slovanských národov trvá niekoľko storočí. Bezprostredne po besede nasledovala divadelná inscenácia od autora Karola Horáka, ktoré na pozadí života Dobrianskeho symbolicky zobrazila európsku veľmocenskú politiku, ktorá drvila malé slovanské národy v 19. storočí.  Na druhý deň pokračoval galaprogram, kde sa predstavilo vyše 200 účinkujúcich z celého východného Slovenska. Program bol naozaj bohatý, okrem mnohých FS sa predstavili aj FS Barvinok z Kamienky, kde pôsobí aj samotný predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš. Galaprogram ukončil prešovský umelecký súbor PUĽS, ktorý celý program nádherne oživil svojím  profesionálnym tancom i spevom. Záver Dňa Rusínov patril súťažnému prednesu, ktorý ma medzi deťmi veľký úspech, keďže sa do súťaže prihlásilo vyše 80 súťažiacich v rôznych vekových kategóriách. Oslavy vyvrcholili živým vysielaním v Rádiu Patria v Košiciach, kde sa v živom vysielaní predstavili rôzne umelecké kolektívy i jednotlivci.

 Slávka Jurková
riaditeľka DMS Prešov

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia