Zlaté Moravce si už tretí rok pripomínajú Janka Kráľa


//Zlaté Moravce si už tretí rok pripomínajú Janka Kráľa

Básnik – búrlivák, samotár, revolucionár, Ľudovítom Štúrom považovaný za najtalentovanejšieho z básnikov, prezývaný aj „divný Janko“ – Janko Kráľ. Práve tento reprezentatívny básnik slovenského literárneho romantizmu bol inšpiráciou pre zlatomoraveckých matičiarov, ktorí pred tromi rokmi začali organizovať regionálnu recitačnú súťaž nesúcu jeho meno. Miestom posledných rokov života J. Kráľa bolo mesto Zlaté Moravce, kde pred 143. rokmi aj zomrel a bol pochovaný. Presne v deň spomienky na básnikovu smrť sa v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach uskutočnil 3. ročník v prednese jeho poézie a prózy.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Miestny odbor Matice slovenskej v Zlatých Moravciach v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce a MSKŠ Zlaté Moravce. V troch súťažných kategóriách – do 15 rokov, od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov – svoj prednes predviedlo spolu 20 súťažiacich. Porota v zložení Veronika Bilicová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre, Simona Holubová, predsedníčka MO MS a riaditeľka MSKŠ Zlaté Moravce a Michaela Borčinová, vedúca dramatického krúžku ZUŠ Zlaté Moravce vyberala najlepšie recitácie z pomerne rôznorodo zastúpeného výberu Kráľovej poézie, ale aj baladickej tvorby. Recitátori si spomenuli i na poslednú publikovanú báseň J. Kráľa Rodina slovanská.

Víťazi v jednotlivých kategóriách obdržali knižné odmeny, vecné ceny a diplomy. Upomienkové predmety a diplomy boli na pamiatku pripravené aj pre všetkých ostatných účastníkov. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Matice slovenskej. Ceny pre víťazov venoval aj Dom Matice slovenskej v Nitre.

Výsledky:

I. kategória – do 15 rokov:
1. Ela Šulganová – Krivoprísažnica (ZŠ – Mojmírova)
2. Tadeáš Ondrejka – Jarná pieseň (ZŠ sv. Don Bosca)
3. Bibiana Pechová – Krivoprísažnica (ZŠ – Pribinova)

II. kategória – od 15 do 25 rokov:
1. Alexandra Majzlanová – Zabitý (Reedukačné centrum)
2. Monika Varholíková – Zabitý (Obchodná akadémia)
3. Simon Stopper – Hlásnik národa (Gymnázium J. Kráľa)

III. kategória – nad 25 rokov:
1. p. Darina Turčániová – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
2. p. Anna Kiššová – Radujte sa
3. p. Helga Porubská – Návrat

Veronika Bilicová,
Dom Matice slovenskej v Nitre

 

I. kategórie do 15 rokov

I. kategórie do 15 rokov

Víťazi II. kategórie od 15 do 25 rokov

Víťazi II. kategórie od 15 do 25 rokov

Víťazi III. kategórie nad 25 rokov

Víťazi III. kategórie nad 25 rokov

 

2019-06-02T20:10:15+00:002 júna 2019 |Nitriansky kraj|
X