Zo školských lavíc na témy lásky k jazyku a vlasti


//Zo školských lavíc na témy lásky k jazyku a vlasti

V prvý júnový týždeň Nové Zámky vítali mladé literárne talenty už po 26. krát. Nad leitmotívom súťaže  – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – sa v tomto roku zamyslelo 523 žiakov a študentov nielen zo slovenských základných škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ale zo slovenských vzdelávacích centier a škôl v zahraničí.
Slávnostný ceremoniál súťaže za účasti štátnej tajomníčky MŠ SR Oľgy Nachtmannovej, primátora Nových Zámkov Otakara Kleina, zástupcov mesta Nové Zámky, predsedu ÚSŽZ Ján Varša, správcu Matice slovenskej Maroša Smolca, zástupcov z MK SR, ŠPÚ, Matice slovenskej, MO MS Nové Zámky a ďalších významných hostí sa začal i tento rok symbolicky, v úplnom centre Nových Zámkov, pri soche Antona Bernoláka. Po krátkom hudobno-umeleckom programe nasledoval akt kladenia vencov, ktorým sa ukončil úvodný vstup pred slávnostným ceremoniálom v cisársko-kráľovskej jazdiarni.
Matica slovenská sa spolu s ÚSŽZ podieľala na organizácii IV. kategórie súťaže, ktorá registruje a posudzuje práce zahraničných Slovákov. Tento rok do tejto kategórie prišlo 135 prác z pera potomkov Dolnej zeme, ale i zámoria a západnej Európy. Práce boli zaslané z Chorvátska, Írska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a Veľkej Británie. Za Maticu slovenskú sa hosťom prihovoril jej správca, Maroš Smolec, ktorý odovzdal Cenu Matice slovenskej, žiačke Marcele Gániovej, zo ZŠ Jána Čajaka, v Srbsku.
ÚSŽZ pripravil pre ocenených krajanov niekoľkodňový poznávací pobyt po Slovensku, na ktorý sa tešili nielen súťažiaci, ale i krajanské pani učiteľky a zástupcovia škôl. Najviac radosti i úprimného úsmevu bolo badať  práve na tvárach Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorých mnohí prišli na Slovensko po prvý raz zo vzdialených krajov Dolnej Zeme. Tu sa dodnes ozýva ľubozvučná archaická slovenčina, ktorú si krajania odovzdávajú ako vzácny dar, z generácie na generáciu po mnohé stáročia.
V závere programu, pod ktorý sa autorsky i organizačne podpísali šikovné členky MO MS Nové Zámky a zástupcovia ZŠ v Nových Zámkoch na Nábrežnej ulici, na čele s pánom riaditeľom Róbertom Rudinským, bol už tradične vyhlásený ďalší, 27. ročník súťaže. Želajme si, nech sa i budúci ročník vydarí aspoň tak dobre, ako ten tohtoročný. Nech sa opäť niekoľko stoviek mladých slovenských talentov zamyslí nad otázkou: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko…? Veríme, že pri písaní odpovede na ňu sa nezabudnú spýtať aj svojho srdca, tak, ako to už tradične, vďaka tejto súťaži, naša mladá slovenská generácia rok čo rok excelentne dokazuje.

Mgr. Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea

 

2018-06-08T14:52:08+00:008 júna 2018 |Nitriansky kraj|
X