Zomrel náš dlhoročný spolupracovník Michal Dodok

thumbnail

Hostie, 4. 2. 2016

Dňa 4. 2. 2016 zomrel dlhoročný matičiar, predseda Okresnej rady Matice slovenskej Zlaté Moravce a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Hostie Michal Dodok. Po jeho náhlom a nečakanom odchode zostáva prázdno nielen v milujúcej rodine manželky Gitky, ale aj medzi miestnymi matičiarmi a priateľmi z okolitých obcí Zlatých Moraviec. M. Dodoka však ako člena Krajskej rady Matice slovenskej v Nitre poznali aj ostatné zastúpené okresy. Mnohí si na ňom cenili priamosť, otvorenosť a úprimnosť. Bol človekom, ktorý si nedával servítku pred ústa a nebál sa otvorene a nahlas povedať vlastný názor. O dianie v matici sa zaujímal až do posledných chvíľ svojho života. Ešte v novembri sa aktívne zúčastnil otvorenej diskusie matičiarov z okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Topoľčany a Šurany s podpredsedom MS J. Šimonovičom a správcom MS M. Smolcom v Dome MS v Nitre.
Michal Dodok založil MO MS Hostie v roku 1969 a od roku 2008 prevzal aj funkciu predsedu okresnej rady MS. Dlhé roky sa venoval režírovaniu ochotníckeho divadla, najmä detských divadelných hier, ktoré ponúkol aj svojmu priateľovi a predsedovi MO MS Veľké Vozokany J. Havettovi. V roku 2013 sa mu po dlhoročnom snažení a prekážkach podarilo vydať Urbár, históriu obce Hostie. Ako predseda Urbárskej spoločnosti Hostie zozbieral históriu urbára cez vzácne dobové dokumenty, mnohé v pôvodnom maďarskom jazyku. Bohatá dokumentárna časť knihy prevádza čitateľa od čias nevoľníctva až po súčasnosť. Z konania, aj spisby M. Dodoka je zrejmé, že si nadovšetko vážil poznanie koreňov svojich predkov, k čomu viedol aj svoje okolie. Záležalo mu na budúcich generáciách a pokračovaní matičných myšlienok vo svojej obci. Ako jeho priatelia a spolupracovníci sme potešení, že jeho práca v miestnom odbore bude aj naďalej pokračovať prostredníctvom dcéry Zuzky.
S úctou a vďakou
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou