Zomrel Slavo Mulík – významný rodák v USA


//Zomrel Slavo Mulík – významný rodák v USA

Vo veľkonočnú nedeľu 27. marca 2016 umrel v USA v meste Coppel (Texas) vo veku 72 rokov Slavo Mulik významný slovenský rodák z Vondrišla (Nálepkova).
Bol to človek mimoriadnych ľudských kvalít, ktorý si svojou usilovnosťou a skromnosťou získal uznanie vo svete. Bol predsedom Nadácie Štefana Baniča pri Americko-slovenskom parašutistickom združení, majstrom športu Západnej Afriky v motokrose a majstrom športu Južnej Afriky v parašutizme.V tejto športovej disciplíne sa stal nositeľom (U.S.Parachute Association) zlatých a diamantových krídel.
Bol majstrom sveta v hromadnom zoskoku (parašutizmus). Pokiaľ neochorel pracoval ako inštruktor a komerčný pilot. Bol veteránom rodézskej a angolskej vojny s ocenením medaily Juhoafrickej republiky III. triedy (Good Hope). Aktívne sa zúčastňoval na spoločenskom a politickom živote slovenských krajanov v zahraničí. Ako tajomník Svetového kongresu Slovákov v zahraničí sa podieľal na mnohých významných krajanských podujatiach.
Jeho činnosť si všimla najmä Matica slovenská, ktorej je čestným členom a nositeľom medaily Štefana Moysesa. Aj štátne orgány Slovenskej republiky ocenili jeho zásluhy a udelili mu zlatú medailu Ministerstva zahraničných vecí SR.

Nech mu dá Pán Boh večnú slávu!

Peter Mulík

 

Foto: Slavo Mulik so synom Stevenom odovzdáva Cenu Štefana Baniča prezidentovi USA Georgeovi Bushovi staršiemu

 

2016-03-30T09:08:29+00:0030 marca 2016 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X