Zrkadielko opäť prvé!


//Zrkadielko opäť prvé!

Už po druhýkrát školský časopis Zrkadielko MŠ Hollého 3 v Hlohovci obhájil 1. miesto v súťaži školských časopisov PRO SLAVIS 2015.

Hlohovec 27. novembra

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY DOM MATICE SLOVENSKEJ V ŽILINE vypisuje XVI. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov „PRO SLAVIS 2015“
pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského
Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom MS v Žiline Spoluorganizátori súťaže: Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Žilinský samosprávny kraj – odbor školstva, Matica slovenská, Martin, Mesto Žilina.

Asi takto vyzerá každoročné vyhlásenie súťaže detských časopisov. V našej MŠ však už vtedy usilovne a zodpovedne pracuje redakčná rada na nových číslach nášho časopisu Zrkadielko. Snažíme sa, aby bolo pútavé najmä pre deti, aby pritiahlo rodičov a aby pravdivo a zaujímavo informovalo širokú verejnosť o dianí v našej škole a v jej okolí. No a tento rok sa nám to zasa podarilo. Obhájili sme 1. miesto z minulého roka. Samozrejme, že sme s veľkou radosťou prijali pozvanie na udeľovanie cien do Žiliny. Žilina ako vždy nesklamala. Historické priestory starej radnice, slávnostný program, umocňoval atmosféru a našu radosť z prvenstva. Účasť na udeľovaní cien je veľmi krásna a dôležitá najmä pre členov rady. Vieme, že náš školský časopis má veľký význam pre našu komunitu. No až v Žiline pochopíte jeho poslanie a dôležitosť, až tu prídete na to, že človek sa nerodí kolískou ani doktorátom, ale poznaním. Preto mi dovoľte popriať nášmu Zrkadielku veľa úspechov a redakčnej rade mnoho nápadov, optimizmu, pravdivosti, čistého humoru a inšpiratívnych situácií v živote detí, v MŠ Hollého 3 v Hlohovci.

[teraz.sk; 27/11/2015; Lívia Klostermannová ; Zaradenie: Školský servis]
http://skolskyservis.teraz.sk/import/zrkadielko-opat-prve/23277-clanok.html

2015-11-30T10:12:17+00:0030 novembra 2015 |Napísali a povedali o nás|
X