ZŠ Bernolákova na prednáške o Slovenských dejinách


//ZŠ Bernolákova na prednáške o Slovenských dejinách

V rámci 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej OP MS Vranov nad Topľou v spolupráci s MO MS Hencovce a SZPB Vranov nad Topľou 1, pripravilo v mesiaci marec prednášku spojenú s divadelnou ukážkou na pôde ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ mali možnosť vypočuť si prednášku, ktorá obsahovala prierez národnými dejinami od samotného vzniku MS od roku 1863 cez zákaz činnosti MS od roku 1875, vypuknutie 1. svetovej vojny, činnosť Československých légií, oživotvorenie Matice slovenskej, vznik Československej republiky, Mníchovskej dohody, Viedenskej arbitráže, vznik samostatného Slovenského štátu, história Malej vojny na východnom Slovensku, informácie o vypuknutí a priebehu 2. svetovej vojny, podrobnosti o Slovenskom národnom povstaní vo Vranovskom regióne až po súčasnosť. Vedúci OP MS vo Vranov nad Topľou, Mgr. Miroslav Gešper, podal žiakom bohaté informácie o významných osobnostiach slovenských dejín, či už o Karolovi Kuzmánymu, Štefanovi Moysesovi, Jankovi Jesenskom, M. R. Štefánikovi, kpt. Jánovi Nálepkovi, C. Daxnerovi, gen. Ľudovítovi Kukorellimu a iných. Prednáška bola obohatená aj praktickou ukážkou teoretickej časti učebných osnov hodín dejepisu a slovenského jazyka. Žiaci mali možnosť prezrieť si názornú ukážku figurantov oblečených v dobových uniformách vojakov z obdobia 1. a 2. svetovej vojny, ale aj v oblečení civilného obyvateľstva. Matičiari z MO MS Hencovce podaním troch scénok priblížili žiakom neľahké obdobie obyvateľstva, ako aj činnosti partizánskej jednotky „Čapajev“ od vypuknutia SNP až po ukončenie 2. svetovej vojny, ktorá pôsobila v Slanských vrchoch a Ondavskej vrchovine. Toto prepojenie malo spätnú väzbu od žiakov aj od pedagógov, ktorí sa aktívne zapájali a dozvedeli sa nové informácie. Prednášky tohto charakteru majú pozitívny ohlas, keďže vedú k budovaniu vlastenectva a národného povedomia.

 

Mgr. Miroslav Gešper

2019-04-02T11:39:30+00:002 apríla 2019 |Prešovský kraj|
X