11. ročník krajského matičného festivalu – Ľudová pieseň košickej mládeže


//11. ročník krajského matičného festivalu – Ľudová pieseň košickej mládeže

Košice, 7. 5. 2015

Na najväčšom krajskom matičnom festivale ľudovej piesne v SR zaujali ocenených ceny exministra školstva SR doc.PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc, a ceny Matice slovenskej.

Stovka spievajúcich prišla do Košíc v nádherných východniarskych krojoch.
Na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach sa v rámci Dní mesta Košice konal už jedenásty ročník krajského matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“. Hlavnými usporiadateľmi tejto ľudovej parády boli Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach -Myslave, mesto Košice a domáce Evanjelické gymnázium J.A. Komenského v Košiciach.

Do Košíc prišla stovka chlapcov a dievčat z 50. základných a stredných škôl z celého Košického kraja od Strážskeho, Michaloviec , cez mnohé školy z Košíc až po Rožňavu. A viac ako 90 % chlapcov a dievčat bolo oblečených v nádherných východniarskych krojoch. Matičný festival slávnostne otvoril riaditeľ Ev. gymnázia J.A. Komenského v Košiciach Ing. Jozef Krištan a zakladateľ matičného festivalu F. Mrva. Na úvod vystúpila slávna spevácka ľudová skupina Matičiarky z Košíc pod vedením vedúcej speváckej skupiny Milky Nôtovej, ktorá potom zasadla do erudovanej poroty.

Porota na čele s Mgr. Alenkou Csajkovou – inak šéfdirigentkou v Európe známeho speváckeho zboru z Ev. gymnázia J.A. Komenského v Košiciach Chorus Comenianus, to mala veľmi ťažké vyberať tých najlepších . Víťazov veľmi potešili ceny exministra školstva SR, primátora mesta Košice a Ceny Matice slovenskej. Veľké poďakovanie patrí riaditeľovi Ev. gymnázia J.A. Komenského Ing. Jozefovi Krištanovi , ktorý so svojim pedagogickým kolektívom zabezpečil logistiku tejto masovej akcie na jednotku. Zabezpečil občerstvenie pre účinkujúcich a učiteľov k plnej spokojnosti všetkých. Veď aj preto sa na toto známe gymnázium, ktoré patrí medzi najlepšie gymnáziá na Slovensku , tak veľmi radi speváci a speváčky vracajú.

Televízia Región odvysielala vo svojich spravodajských programoch z tejto masovej matičnej akcie zaujímavú reportáž – pozri http://regiontv.eu/archiv/spravy-11-05-2015/

10, 07-10,58

Ing. František Mrva
predseda MO MS Košice -Myslava

článok neprešiel jazykovou úpravou

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

Súbor na stiahnutie web MS 11 ročník matič festivalu Ľudová pieseň košickej mládeže

2015-06-03T15:14:49+00:003 júna 2015 |Košický kraj|
X