27. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR


//27. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR

Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky si matičiari v Rimavskej Sobote pripomenuli v piatok 19. júla 2019. Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky je uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci NR požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Matičiari na stretnutí v záhrade Domu Matice slovenskej si vo veľkom počte pripomenuli túto významnú udalosť prednáškou, ktorú si vypočuli od spisovateľa, politológa a člena Výboru Matice slovenskej Mgr. Romana Michelku.
V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Lieščina z Rimavskej Soboty pod vedením Jozefa Slaninu. So sprievodom harmonikárov zaspievali piesne v podaní mužskej a ženskej skupiny a predviedli žartovné pásmo zo života dedinského ľudu. Vďaka im patrí aj za to, že scénku dohrali aj napriek dažďu, ktorý narušil priebeh posedenia. Po programe sme si pochutnali na skvelom guľáši. Tak ako každý rok členovia výboru pripravili vatru zvrchovanosti, ktorá bola zapálená počas hymny SR. Prítomní sa sústredili okolo vatry, spievali ľudové piesne a na záver zaznela matičná hymna „Kto za pravdu horí“. Stretnutie pokračovalo družnou besedou a spevom. Vďaka za toto stretnutie patrí členom výboru miestneho odboru, ktorí venovali veľa svojho voľného času na uskutočnenie tohto stretnutia. Tešíme sa na ďalšie matičné stretnutie.

Mgr. Elena Nebusová
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

2019-07-23T14:58:21+00:0023 júla 2019 |Banskobystrický kraj|
X