Loading...

Úvod


Úvod
Úvod2020-10-15T11:34:19+00:00

NOVINKY

2311, 2020

Krajania a Matica v Srbsku apelujú na vládu aby chránila Maticu slovenskú

Vážení, bol som prvým predsedom oživotvorenej Matice slovenskej v Juhoslávii, dnes v Srbsku, preto reagujem na plánované zníženie dotácií Matici slovenskej v Martine. Totiž našej mladučkej Matici sa dostalo nenahraditeľnej pomoci aj organizačnej, aj vydavateľskej  aj finančnej od samotného oživotvorenia až dodnes. Nebyť Matice slovenskej na Slovensku počas bombardovania našej krajiny  nedostalo by [...]

2311, 2020

Návrat slovenských legionárov

100. výročie zavŕšenia legionárskej anabázy na ruskej Sibíri Neznámi slovenskí hrdinovia prvého zahraničného odboja 1914 – 1920   Marián Gešper               V roku 1920 sa definitívne vracali poslední česko-slovenskí legionári zo Sibíri zmietanej ruskou občianskou vojnou a tým zavŕšili svoju legionársku epopeju. Bolo to pred sto rokmi, keď sa [...]

1811, 2020

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyjadrila podporu Matici slovenskej

"Pre Slovákov v Maďarsku sú nenahraditeľné kontakty s miestnymi odbormi Matice slovenskej v lokalitách so zmiešaným slovensko-maďarským obyvateľstvom, kde sa po výmene obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom po druhej svetovej vojne usadili presídlenci z Maďarska," ozrejmuje dôležitosť zachovania Matice slovenskej a jej činnosti predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta [...]

Viac noviniek

PODUJATIA

november, 2020

Filter podujatí

Vyberte Kraj

Všetky kraje

Žiadne podujatia

SPRÁVY Z KRAJOV

Viac správ

VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

Národný kalendár 2021

Rok 2021 bude plný storočníc narodenia i úmrtia významných postáv nášho národného, kultúrneho a spoločenského života.

Lietali pod vlajkou monarchie

Osudy viac než 70 vzdušných bojovníkov rakúsko-uhorskej armády z čias prvej svetovej vojny, ktorí pochádzali z územia Slovenska.

Udalosti a osobnosti dejín katolíckej cirkvi na Slovensku v 20. storočí

Nové skutočnosti z dejín katolíckej cirkvi na Slovensku prevažne v rokoch 1939 – 1989.

Krátky slovník slovenského jazyka

Najnovšia všeobecne záväzná kodifikačná príručka pre širokú verejnosť. Slovník obsahuje viac ako 60-tisíc slov.

X