Loading...

Úvod


Úvod
Úvod2020-02-06T08:30:16+00:00

NOVINKY

2002, 2020

Výbor Mladej Matice prvýkrát v novom zložení

Výborovňa Matice slovenskej v Martine sa stala miestom prvého zasadnutia novozvoleného Výboru Mladej Matice a Dozorného výboru Mladej Matice. Dňa 31. januára 2020 mali svoje prvé zasadnutie mladí matičiari po tom, ako sa v mesiaci november 2019 v Košiciach konalo Valné zhromaždenie tohto záujmového odboru Matice slovenskej. Na Valnom zhromaždení v tajných voľbách získal [...]

1102, 2020

Matica slovenská v Roku národnej identity 2020 intenzívne podporí slovenskú identitu a štátnosť

Matica slovenská vyzýva verejnosť v roku 2020 na intenzívnu podporu a šírenie slovenskej národnej identity a rozvoj slovenskej štátnosti. V tejto súvislosti vyhlásila aktuálny rok za Rok národnej identity 2020. Ustanovizeň pripravuje sériu podujatí a aktivít pre všetky generácie vo všetkých regiónoch Slovenska, ktorými Slovákom pripomenie najdôležitejšie výročia i udalosti v dejinách slovenského národa. „Už v marci [...]

1002, 2020

Regionálna kultúra Matice slovenskej – výzva na rok 2020

Matica slovenská vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2020. Ustanovizeň si je vedomá významu kultúry pre rozvoj a upevnenie vlasteneckého cítenia, prehlbovania vzťahu k slovenskej štátnosti, ochrany a sprístupnenia kultúrneho a národného dedičstva, podpory slovenskej mládeže a jej zapájania do kultúrneho a spoločenského procesu [...]

Viac noviniek

PODUJATIA

február, 2020

Filter podujatí

Vyberte Kraj

Všetky kraje

21feb01marOdporúčanéEva Kristinová... jednoducho kráľovnáFinisáž výstavy a Večer poézie v Piešťanoch

24feb(feb 24)13:0006mar(mar 6)19:00OdporúčanéHospic v obrazochVýstava fotografií v Michalovciach

29feb9:0014:00Krajská súťaž Šaliansky MaťkoSúťaž v prednese v Prešove

+ Zobraziť ďalšie podujatia

SPRÁVY Z KRAJOV

Viac správ

VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

Predsedovia Matice slovenskej 1863 2019

Životopisy 23 predsedníckych činovníkov, vrátane predsedov Matice slovenskej v Amerike a Zahraničnej Matice slovenskej.

Národný kalendár 2020

Najvýznamnejšie výročia roka 2020, najmä storočnice Trianonskej zmluvy a prvej scény Slovenského národného divadla v Bratislave.

Žofia Bosniaková

Najucelenejší obraz o šľachtičnej, pohľady do Žofiinho súkromia a do búrlivej doby protitureckých bojov i protihabsburských povstaní.

Druhá budova Matice Slovenskej

Osudy jednej z najvýraznejších architektonických dominánt Martina, ktorá je centrom matičného života.

X