Aj v Králi zaznelo „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“


//Aj v Králi zaznelo „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“

Folklórna skupina ŠAJAVA, pôsobiaca pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Králi,  a ženský spevokol dcérocirkvi ECAV  Kráľ-Abovce začiatkom leta 2019 dostali pozvanie  Viliama J. Grusku opäť sa zapojiť do projektu „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“.  Ide o celoslovenské podujatie venované príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a v roku 2019 bolo venované aj  výročiu tragického skonu Milana Rastislava Štefánika. Členovia folklórnej skupiny ŠAJAVA a ženského spevokolu dcérocirkvi ECAV sa stretávali na nácvikoch piesní počas  júla  2019 v Zborovom dome ECAV v Králi. Pre samotné podujatie – spievanie sme si tento rok vybrali areál evanjelického kostola v Králi, kde  obe spevácke zoskupenia spoločne vystúpili pri pamätníku Novoklenovčanov v tôni lipy zvrchovanosti. Spolu s ostatnými speváckymi telesami  na rôznych vrchoch, pahorkoch, hradoch či iných pamätných miestach na Slovensku sme vyslali posolstvo piesní presne napoludnie v sobotu 20. júla 2019. Po zaspievaní vybraných 28 vlasteneckých, národných,  ľudových piesní, piesní z katolíckych a evanjelických kancionálov, ktoré boli vydané pre toto podujatie v roku 2013 formou spevníka, zazneli aj dve novoklenovské ľudové piesne. Prítomní diváci záverečným potleskom ocenili výkon  spevákov  a  speváčok pri interpretácií piesní. Potom pokračovalo neformálne stretnutie účinkujúcich i divákov pri dobrom občerstvení v Zborovom dome ECAV v Králi.

Podujatie „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“ je otvorené pre stovky ľudí, ktorým je osobne spievaná pieseň zážitkom, potrebou, naplnením. Piesne  spievané folklórnymi skupinami, súbormi, cirkevnými spevokolmi, rodinnými zoskupeniami naraz v jeden čas v otvorenej krajine majú svoje osobitné čaro, moc a menia sa v duchovnú silu. Autorom konceptu, realizačným garantom podujatia a zostavovateľom spevníka je Ing. arch. Viliam Ján Gruska.

 

Ing. Zuzana Hrušková,
členka MO MS v Králi

2019-08-02T14:11:23+00:002 augusta 2019 |Banskobystrický kraj|
X