Aj vatrou s rekordnou účasťou sme si dôstojne pripomenuli jubilejné výročie SNP


//Aj vatrou s rekordnou účasťou sme si dôstojne pripomenuli jubilejné výročie SNP

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) Žarnovica, Mesto Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) v Žarnovici a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica boli opäť oficiálnymi organizátormi stretnutia pri vatre. Konala sa na počesť jubilejného 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Už po piaty raz bola na Kalvárii aj vďaka ústretovosti Farnosti Žarnovica, ktorá je vlastníkom tejto lokality, a s miestom konania súhlasila.

Na podvečer výročia SNP, teda 28. augusta, bolo aj tentoraz podujatie naplánované na 19.30 hod. Prví účastníci boli na mieste konania už približne hodinu vopred. Nepočítame medzi nich členov DHZ. Tí, pod vedením veliteľa Ľuboša Zimana, a ním zabezpečeného suchého dreva pripravili vatru i drevo pre ohník na prípadné opekanie.

Presne o 19.30 hod. Ing. Jozef Piecka z OKMŠ MsÚ Žarnovica prítomných oboznámil s programom. Oproti predchádzajúcim rokom bol bohatší. Na úvod so svojím štvornohým priateľom, vlastne priateľkou, predstavila Adriana Wolfová z Novej Bane, ktorá dosiahla množstvo významných úspechov, a to nielen na Slovensku. A jej sučka, počas približne desiatich minút, skutočne dokázala svoje umenie, za čo si zaslúžila potlesk od prítomných. Nasledovala Hymna SR v podaní ôsmich členiek speváckej skupiny Prameň (je súčasťou Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica) tentoraz pod vedením harmonikárky Marty Staňovej. No a keďže priamo do mikrofónu hymnu nádherne spieval Roland Hanus, člen výboru MO MS, atmosféra bola ako na skutočne významnom, minimálne celoštátnom, podujatí. Potom sa k prítomným prihovorila podpredsedníčka ZO SZPB Žarnovica Ing. Mária Števková, ktorá je aj členkou MO MS. V príhovore o. i. zvýraznila historický význam SNP. Následne Prameňáčky zaspievali partizánsku pieseň „Tichá noc, tmavá noc, krásna je, na horách partizán bojuje,..“ a „Prešiel som cudzie kraje“, a to už veliteľom DHZ Luboš Ziman zapálil vatru. Hneď bolo zrejmé, že je minimálne vizuálne väčšia ako tie predchádzajúce a bolo to veru „cítiť“ aj na výhrevnosti v okolí. To sa už program spestril Spedway club Žarnovica, ktorý stručne predstavil jeho predseda Mgr. Martin Búri a záujemcom sa venoval nielen on, ale aj rovná pätica pretekárov. Skutočnú plochodrážnu motorku si mohli nielen vypočuť, ale aj „chytiť“. A snáď najväčším potešením, najmä pre deti, bolo spoločne sa odfotiť. Ďalšie chvíle pri vatre spríjemňovali Prameňáčky partizánskymi i ľudovými pesničkami. Podujatie prišli osobne pozdraviť primátor mesta a poslanec Zastupiteľstva BBSK Kamil Danko i predseda Mestského mládežníckeho parlamentu, poslanec MsZ a súčasne predseda Komisie kultúry MsZ v Žarnovici Radim Vojtko (obaja sú aj členmi MO MS).

Oproti predchádzajúcim rokom síce nebol „hlavným“ občerstvením guláš, ktorí varili hasiči, ale chlieb s masťou a cibuľou. Toto sa podarilo zabezpečiť vďaka iniciatívy podpredsedníčky ZO SZPB Žarnovica Ing. M. Števkovej a všetko potrebné poskytol sponzor, ktorého zainteresovaní poznajú ako „kuchtíka“. Aj touto cestou mu patrí úprimná vďaka. Vďaka patrí aj Bc. Renáte Štefankovej (členka výboru MO MS), ktorá aj s ďalšími kolegyňami zo ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa občerstvenie priamo pripravovali a rozdávali. K občerstveniu prispela aj ZO JDS Žarnovica, Okresná rada Smer – SD i primátor mesta Kamil Danko. No a nemožno nespomenúť, že viacero účastníkov si prinieslo vlastné občerstvenie a špekáčiky, či slaninku, ktoré si opiekli na ohníku.

Podľa prezenčnej listiny (samozrejme, že sa do nej nezapísali všetci) bolo síce pri vatre „len“ takmer 300 ľudí, ale podľa vyjadrenia samotných účastníkov ich bolo ešte viac ako minulý rok, keď ich bolo vyše tristo. Možne teda konštatovať, že to opäť bola rekordná účasť. A neboli to len občania Žarnovice (vrátane mestských častí) rôznych vekových skupín, ich známi, ale aj niekoľko ďalších aj z obcí, najmä Kľakovskej doliny. Aj tentoraz miestami veru už samotný priestor Kalvárie pre takéto množstvo ľudí nebol postačujúcim. Opäť je potešujúca skutočnosť, že vo veľkom množstve tu boli celé rodiny, teda aj mládež a deti. Podstatná časť účastníkov sa s vatrou „rozlúčila“ krátko po 22. hod. Samozrejme o požiarnu bezpečnosť sa opäť postarali členovia DHZ.

Aj vatrou v Žarnovici na Kalvárii, sme si v Žarnovici uctili všetkých hrdinov SNP, ktorí pred 75. rokmi neváhali nasadiť svoje životy v boji proti fašizmu. Všetkým, ktorí sa na jej príprave a zabezpečení podieľali, patrí veľká vďaka. Organizátori sú presvedčení, že sme si takto dôstojne pripomenuli jubilejné výročie SNP. No a MO MS Žarnovica, ako jedného z organizátorov, môže len tešiť, že na úspechu tohto podujatia prispel nemalou mierou.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

 

Text k foto:

A. Wolfová so svojou sučkou

A. Wolfová so svojou sučkou

Deti s plochodrážnikmi

Deti s plochodrážnikmi

Opekanie pri ohníku

Opekanie pri ohníku

 

2019-09-05T14:54:16+00:005 septembra 2019 |Banskobystrický kraj|
X