Brezno žilo zborovým spevom už štrnástykrát


//Brezno žilo zborovým spevom už štrnástykrát

V prvý októbrový víkend sa v Brezne konali XIV. Horehronské slávnosti zborového spevu, na ktorých sa zúčastnilo dvanásť speváckych zborov.

Festival pod záštitou primátora mesta Tomáša Ábela je nesúťažnou prehliadkou domácich a zahraničných kolektívov. Rozdelený bol do troch samostatných koncertov (chrámový, svetský a galakoncert), ktoré moderovali Veronika Cerovská a Marián Jančovič.

V synagóge sa predstavili domáci Spevácky zbor mesta Brezna, spevokol Lipka pri Miestnom odbor Matice slovenskej vo Valaskej, detský spevácky zbor Úsmev pri ZUŠ Brezno, chrámový zbor Juventus Brezno a spevácky zbor Quirin z Revúcej.

V rímskokatolíckom kostole sakrálneho koncertu účinkovali Cantus Carponensis z Krupiny, Pěvecké združení pražských učitelek z Prahy, Ars Vocalis z Banskej Bystrice, Bel canto a Collegium vocale z Olomouca a Singfonia zo španielskej Barcelony.

Na galakoncerte v mestskom dome kultúry spievali Pěvecké združení pražských učitelek z Prahy, mládežnícky zbor Bel canto a Collegium vocale z Olomouca a Singfonia z Barcelóny.

V posledný deň festivalu Pěvecké združení pražských učitelek učinkovalo na Službách Božích v artikulárnom evanjelickom kostole v Hronseku. Tento drevený kostol je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Účastníci slávnosti sa stretli tiež na spoločenskom večeri v priestoroch mestského domu kultúry. Zástupcov speváckych zborov v obradnej miestnosti mestského úradu prijal aj viceprimátor mesta Brezna Ján Králik, ktorý vo svojom príhovore vydvihol vysokú úroveň tohto podujatia, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou nášho regiónu.

Organizátormi festivalu zborového spevu s medzinárodnou účasťou boli Mesto Brezno, Spevácky zbor mesta Brezna, Hudobný odbor Matice slovenskej v Martine, a Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne s finančnou podporou mesta Brezna a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Daniel Rakyta

Ing. Milan Pivovarči a Stanislav Spáč

2019-10-15T12:46:27+00:0015 októbra 2019 |Banskobystrický kraj|
X