Busty a pamätné tabule


/Busty a pamätné tabule
Busty a pamätné tabule2019-05-31T13:59:50+00:00

Matica slovenská, vedomá si významu kultúry pre rozvoj a upevnenie vlasteneckého cítenia, prehlbovania vzťahu k slovenskej štátnosti, ochrany a sprístupnenia kultúrneho a národného dedičstva, podpory slovenskej mládeže a jej zapájania do kultúrneho a spoločenského procesu a udržania národných, kresťanských a demokratických hodnôt,

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na účely zhotovenia a osadenia búst a pamätných tabúľ v roku 2019.

Žiadame všetkých záujemcov o dotáciu, aby si pozorne preštudovali priložené písomné materiály a formulár žiadosti zaslali na adresu:

Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

najneskôr do 30. 6. 2019. Výsledky budú oznámené najneskôr do 31. 7. 2019 na webovej stránke Matice slovenskej www.matica.sk.
Uvedené informácie nájdete nižšie a budú k dispozícii v priečinku Členské ústredie/busty a pamätné tabule.

 

Zásady posudzovania žiadostí

Formulár

Kritéria čerpania

X