Osobnosti slovenských dejín


/Osobnosti slovenských dejín

Juraj Košút

Juraj Košút a národné hnutie Autor: doc. Pavol Parenička, Slovenský literárny ústav Matice slovenskej "By Ťa naveky potomkovia chválili..." Jednu z najpozoruhodnejších postáv slovenského národného hnutia a obrodenia predstavuje Juraj [...]

František Víťazoslav Sasinek

František Víťazoslav Sasinek Autor: PhDr. Peter Mulík, PhD., Slovenský historický ústav Matice slovenskej   Pri osobnosti Franka Víťazoslava Sasinka, musíme zvlášť vyzdvihnúť jeho angažovanosť v Matici slovenskej. Chcem sa pokúsiť aspoň [...]

X