Celoštátna súťaž Slovenská kronika aj s Maticou slovenskou


/, Bratislavský kraj/Celoštátna súťaž Slovenská kronika aj s Maticou slovenskou

Národné osvetové centrum vyhlasuje 12. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022. Cieľom súťaže je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov.

Prostredníctvom kroník a monografií sa možno oboznámiť s históriou našich predkov a súčasne zanechať odkaz pre budúce generácie. Mestá, obce, zriaďované inštitúcie, štátne i neštátne subjekty a organizácie tretieho sektora môžu prihlásiť svoje súťažné práce – kroniky a monografie – do 15. júla 2022. Elektronická prihláška spolu s propozíciami pre súťažiacich je k dispozícii na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/zapojte-sado-sutaze-slovenska-kronika-2022/.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Hlavným vyhlasovateľom 12. ročníka súťaže Slovenská kronika je Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenská národná knižnica, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenské národné múzeum a Matica slovenská. Partnermi súťaže sú odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Regionálne centrum vzdelávania Prešov a Múzeum školstva a pedagogiky.

Tlačová správa NOC

Národné osvetové centrum

Námestie SNP č. 12

812 34 Bratislava

nocka@nocka.sk

Prihlasovanie do 15. júla 2022

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/slovenska-kronika/

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

 

X