Cyrilo-metodský pochod


//Cyrilo-metodský pochod

Misijná činnosť svätého Cyrila a Metoda priamo alebo nepriamo zasiahla celú východnú Európu. Solúnski bratia patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa, keď priniesli vieru, zostavili slovanské písmo a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Pripomíname si ich štátnym sviatkom. Cyrilo-metodský duchovný odkaz je silný aj v súčasnosti.

Svätí Cyril a Metod boli tiež vyhlásení za spolupatrónov Európy. Fiľakovskí matičiari si tento rok dňa 6. júla už po štvrtýkrát pripomenuli vierozvestcov spoločným krojovaným výstupom na hrad Šomoška.

Pred výstupom privítala účastníkov pochodu riaditeľka DMS Fiľakovo Miroslava Podhorová príhovorom a pripomenula, že aj v súčasnosti treba dávať dôraz nielen na to, čo žijeme tu a teraz a čo bude v budúcnosti, ale treba sa pozrieť aj na to, kam siahajú naše korene.

Účastníkom pochodu DMS vo Fiľakove pripravil bulletiny s krátkym súhrnom životopisov sv. Cyrila a Metoda, pripomienkou 150. výročia úmrtia Štefana Moysesa a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej.

Miroslava Podhorová,
poverená riaditeľka DMS Fiľakovo a DMS Lučenec

Foto: Jozef Paulenka

2019-07-17T11:07:22+00:0017 júla 2019 |Banskobystrický kraj|
X