Deň Ľudovíta Štúra v Levoči


//Deň Ľudovíta Štúra v Levoči

Miestny odbor Matice slovenskej v Levoči v spolupráci s mestom Levoča usporiadal 21. októbra 2021 15. ročník Dňa Ľudovíta Štúra. Účastníkov privítal predseda miestneho odboru MS Miroslav Brincko. V úvodnom príhovore pripomenul význam národného buditeľa a jeho nasledovníkov štúrovcov. Práve tí rozvinuli v Levoči po zosadení Ľ. Štúra bohatú literárnu činnosť a prispeli k národnému uvedomeniu sa Slovákov. Trinástim z nich, ktorí prišli v marci 1844 študovať do Levoče  v septembri tohto roku predseda Matice slovenskej Marián Gešper slávnostne otvoril Pamätnú izbu. 15. ročníka Dňa Ľ. Štúra sa zúčastnili národniari, matičiari so Spišskej Novej Vsi a Popradu, žiaci základných a stredných levočských škôl, primátor mesta Miroslav Vilkovský, podpredseda MS Marek Nemec, riaditeľ domu MS v Spišskej Novej Vsi Rastislav Zacher a podpredseda Slovenskej národnej strany Ján Krišanda.

Vážme si odkaz štúrovcov, vážme si odhodlanie ľudí bojovať za svoje práva i za práva iných, nezabúdajme na tých, ktorí priložili „ ruku k dielu“, aby bol Slovák Slovákom.

Miroslav Brincko

predseda MO MS v Levoči

2021-12-15T10:34:27+00:0015 decembra 2021 |Prešovský kraj|
X