Detský folklórny festival vo Fiľakove


//Detský folklórny festival vo Fiľakove

Dňa 9. augusta 2019 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej vo Fiľakove uskutočnil v poradí už V. ročník detského folklórneho festivalu. Aj tento rok bol hlavným motívom festivalu folklór v jeho tradičných podobách, od motivácie detí k láske k tradíciám až po búranie hraníc medzi okresmi, národmi, spoznávaním iných kultúr a hľadaním toho, čo ľudí vzájomne spája.

Cieľom organizátorov bolo ukázať najmladšej generácii, ale aj širokej verejnosti, krásu slovenského folklóru, zvykov a tradícií, motivovať  k ich udržiavaniu a prilákať čo najviac detí a rodičov nielen z okolia Fiľakova, ale aj z celého Slovenska.

Na festivale sa tento rok zúčastnili detské folklórne súbory z Novohradu z Banskobystrického kraja – DFS Jánošík z Fiľakova, DFS Málinčok z Málinca, DFS Kukučky z Poltára a domáci FS Haličan z Haliče. Bolo nám cťou privítať hostí z neďalekého Maďarska – Csibaj Banda. Každý súbor sa predviedol krátkym programom tradičného folklóru zo svojho regiónu.

Zapálením Vatry zvrchovanosti si účastníci pripomenuli Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Je to uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993.

Sprievodným programom podujatia bola výstava k 100. výročiu oživotvorenia Matice slovenskej a 150. výročiu úmrtia prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Deťom zase spríjemnila chvíle Šaška-Baška s jej programom a nafukovacím hradom. Súčasťou festivalu boli už tradične remeselnícke stánky s rôznymi doplnkami, ktoré si účastníci mali možnosť aj zakúpiť.

Pri skvelej hudbe a speve sa súboristi aj hostia festivalu zabávali do neskorého večera. O zábavu sa postarali heligónkari Tomáš Škorňa a Peter Mužík.

Veľká vďaka patrí Matici slovenskej, mestu Fiľakova, obci Ratka, MO MS Šiatorská Bukovinka, MO MS Fiľakovo, MO MS Fiľakovské Kľačany, miestnym podnikateľom, rodičom a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí.

Miroslava Podhorová,
riad. DMS Fiľakovo

2019-09-02T11:35:24+00:002 septembra 2019 |Banskobystrický kraj|
X