Detský folklórny súbor Jánošík v Kysáči


//Detský folklórny súbor Jánošík v Kysáči

Nie je náhoda, že v meste Fiľakovo s rôznymi kultúrnymi tradíciami úspešne pracuje Detský folklórny súbor Jánošík pri Dome Matice slovenskej vo Fiľakove. Jeho zakladateľom je tanečníčka a speváčka FS Jánošík Miroslava Podhorová. Od jeho založenia v roku 2000 sa repertoár detského folkórneho súboru sústreďuje na zvyky a obyčaje, hry, tance a piesne regiónu Novohrad a Podpoľanie. Za obdobie od jeho založenia sa v DFS Jánošík vystriedalo väčšie množstvo detí s rôznymi úspechmi.

Osobité scénické spracovanie, jasná dramaturgická a systematická práca s deťmi a cieľ čo najviac spracovať a sprístupniť verejnosti materiály získané výskumom regiónu dáva možnosť na jednej strane naučiť deti tomu, čo nám zanechali naši predkovia, a na druhej strane prostredníctvom detí ukázať doma a v zahraničí trošku z ľudových tradícií z regiónu, v ktorom deti vyrastajú.

DFS Jánošík spoločne so svojím vedením a rodičmi mal možnosť dňa 19. 10. 2019 navštíviť našich krajanov vo Vojvodine v meste Kysáč, kde sa deti predstavili s bohatým program. Po veľkom potlesku sa na druhý deň šťastné vrátili domov, plné pozitívnej energie s cieľom ešte viac na sebe pracovať, aby mohli aj naďalej rozdávať okolo seba radosť z pekných slovenských tancov a piesní.

Vedúca DFS Jánošík aj touto cestou ďakuje BBSK, Matici slovenskej, mestu Fiľakovo a obci Ratka za podporu a pomoc.

Miroslava Podhorová

 

 

 

2019-10-25T14:43:47+00:0025 októbra 2019 |Banskobystrický kraj|
X