Valné zhromaždenie Hudobného odboru MS

Pozývame Vás na VZ HuO, ktoré sa uskutoční túto sobotu 12.5. so začiatkom o 11:00 v Martine v sídle MS. Pozvánka Stanovy Hudobného odboru Matice slovenskej Plán práce Hudobného odboru MS na roky 2017 - 2018 Správa o činnosti a ...