Kde sa dvaja alebo traja zídu…


//Kde sa dvaja alebo traja zídu…

Samotný biblický verš hneď prezrádza, že nešlo o zasadnutie s najvyššou účasťou. Úplné opozitum minulého rokovania. Stretnúť sme sa stretli, o podstatnom sa dohodli. Oblastná rada sa konala 8. júna 2019 trošku netradične. Mali sme hosťa, ktorý je zapáleným priaznivcom pamiatky svätého Gorazda. Mrzí ho, ako málo slovenský ľud pozná jedného z prvých slovanských vzdelancov. Dozvedeli sme sa, že nie všetko, čo o ňom vieme, je isté. S určitosťou môžeme tvrdiť, že to bol veľký človek, po ktorom je pomenovaný aj vrch v Antarktíde. V pamiatke na tohto pravoverného učenca sa niesla i celá oblastná rada. Akoby sme jeho pamiatku mali ustavične pred očami. Plánovanie nám šlo od ruky. Neriešiteľnú situáciu sa nám podarilo vyriešiť aj v takom malom počte. Práve slová evanjelistu Matúša sa stali najvhodnejšími. Preto prosíme Boha, aby ostával medzi nami a požehnával naše úmysly.

Ondrej Baranec,
vedúci Oblastného pracoviska Zvolen 

2019-07-16T13:48:44+00:0016 júla 2019 |Banskobystrický kraj|
X