Kraj bohatý na našich velikánov ducha


//Kraj bohatý na našich velikánov ducha

Pri príležitosti 29. výročia Memoranda národa slovenského sa konalo dňa 16. 7. 2021 volebné Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Organizátori zhromaždenia sa riadili  aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom organizovania hromadných podujatí. Prítomní matičiari boli informovaní o činnosti miestneho odboru za posledné roky, o čerpaní rozpočtu ako aj o plánovaných podujatiach na ďalšie obdobie. Po štyroch rokoch si matičiari volili členov do orgánov miestneho odboru a schvaľovali kandidátov do orgánov Matice slovenskej. Súčasnej predsedníčke miestneho odboru Elene Nebusovej opäť odovzdali svoju dôveru a zároveň ju poverili byť delegátkou na Valnom zhromaždení Matice slovenskej, ktoré sa bude konať v októbri  v Liptovskom Mikuláši.

Po oficiálnej časti člen miestneho odboru Peter Dragijský predstavil prítomným svoj nový literárny počin. Kniha „Slováci tohto kraja“ sa dožila nového rozšíreného vydania pod názvom „Osobnosti Gemera-Malohontu“, ktorá mapuje pamätníky – busty a rôzne etapy realizácie projektu „Historické osobnosti Gemera-Malohontu“ v Aleji velikánov ducha v Rimavskej Sobote.

Keďže rok 2021 bol Maticou slovenskou vyhlásený Rokom Alexandra Dubčeka, rimavskosobotskí matičiari si pripomenuli tohto významného politika a štátnika, humanistu, držiteľa viacerých štátnych a medzinárodných ocenení pri príležitosti 100-tého výročia jeho narodenia prehľadom jeho života a práce pre slovenský národ.

Následne stretnutie matičiarov pozdravila folklórna skupina Lieščina v prekrásnych ľudových krojoch. Jej členovia zaspievali ešte nepočuté ľudové piesne zo Sirku a členky predviedli zavíjanku mladej nevesty v doprovode tradičných ľudových piesní. Takéto kultúrne vystúpenie nás utvrdzuje v snahe  rozširovať a podporovať vystúpenia ľudových súborov, odovzdávať umenie našich predkov mladším a hlavne spríjemniť každé matičné stretnutie.

Na záver valného zhromaždenia zaznela hymna SR a hymna matičná. Prítomní matičiari konštatovali, že stretnutie prebiehalo v príjemnom prostredí Domu MS a v priateľskom duchu po viac ako roku.

Mgr. Elena Nebusová

predsedníčka MO MS v Rimavskej Sobote

 

Text bez jazykovej korektúry

2021-07-27T15:15:40+00:0027 júla 2021 |Banskobystrický kraj|
X