Magazín Slovensko


/Magazín Slovensko
Magazín Slovensko2020-04-16T10:59:19+00:00

Magazín Slovensko bol tlačovým orgánom Matice slovenskej, spoluvydávaný s Neografiou, a. s. vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Riadila ho redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za obsah zodpovedal šéfredaktor, ktorý spolupracoval s Krajanským múzeom MS. Vymenúval ho predseda na základe výberového konania.

Od r. 2020 ho nahradil nový časopis Slovensko  Národné spektrum https://matica.sk/slovensko-narodne-spektrum/

Redakcia magazínu Slovensko

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
E-mail: slovensko.sefredaktor@gmail.com

ISSN 0231-7303

Magazín Slovensko do 1/2014

Dušan Mikolaj šéfredaktor
Ing. Marián Tkáč, PhD. predseda redakčnej rady
Peter Ďurík grafický redaktor
Jana Farkašová jazyková redaktorka

Magazín Slovensko od 2-4/2014 do 2016

Mgr. Igor Válek šéfredaktor
Ing. Marián Tkáč, PhD. predseda redakčnej rady
Mgr. art. Ján Novosedliak grafický redaktor

Magazín Slovensko od 2017 do dnešných dní

Mgr. Igor Válek šéfredaktor
JUDr. Marián Gešper predseda redakčnej rady
Mgr. Igor Štrbík grafický redaktor
Jana Farkašová jazyková redaktorka

 

 

X