Magazín Slovensko


/Magazín Slovensko
Magazín Slovensko2018-12-18T09:20:28+00:00

Magazín Slovensko je tlačovým orgánom Matice slovenskej, spoluvydávaný s Neografiou, a. s. vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Riadi ho redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorý spolupracuje s Krajanským múzeom MS. Vymenúva ho predseda na základe výberového konania.

Redakcia magazínu Slovensko

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
E-mail: slovensko.sefredaktor@gmail.com

ISSN 0231-7303

Magazín Slovensko do 1/2014

Dušan Mikolaj šéfredaktor
Ing. Marián Tkáč, PhD. predseda redakčnej rady
Peter Ďurík grafický redaktor
Jana Farkašová jazyková redaktorka

Magazín Slovensko od 2-4/2014 do 2016

Mgr. Igor Válek šéfredaktor
Ing. Marián Tkáč, PhD. predseda redakčnej rady
Mgr. art. Ján Novosedliak grafický redaktor

Magazín Slovensko od 2017 do dnešných dní

Mgr. Igor Válek šéfredaktor
JUDr. Marián Gešper predseda redakčnej rady
Mgr. Igor Štrbík grafický redaktor
Jana Farkašová jazyková redaktorka

 

 

X