Matica slovenská si pripomína stodvadsiate výročie úmrtia rusínskeho a slovenského národného dejateľa Adolfa Dobrianskeho


/, Žilinský kraj/Matica slovenská si pripomína stodvadsiate výročie úmrtia rusínskeho a slovenského národného dejateľa Adolfa Dobrianskeho

Dňa 19. 3. 2021 uplynulo stodvadsať rokov od úmrtia výnimočnej osobnosti vtedajšieho slovanského sveta, neochvejného obrancu rusínskeho a slovenského národa, kultúrneho činovníka, spisovateľa, spoluzakladateľa Matice slovenskej, významného politika a cisárskeho dvorného radcu Adolfa Dobrianskeho (19. 12. 1817  Rudlov – 19. 3. 1901  Innsbruck).

Najstaršia národná kultúrna ustanovizeň Slovákov si ho kvôli pandémii COVID-19 pripomenie spomienkovým kladením vencov v mieste jeho rodiska a v online priestore novým historickým dokumentom o jeho živote a diele. „Adolf Dobriansky je v našich končinách nezaslúžene zabudnutou a opomínajúcou osobnosťou. Je to obrovská škoda, lebo patrí medzi tých, ktorí sa v značnej miere zaslúžili o obranu národných práv Rusínov a Slovákov vo vtedajšej habsburskej monarchii. Vysoko morálne, kresťansky a národne založený človek predbehol svoju dobu a vytvoril základ ideového dedičstva ako pevné spojivo medzi Rusínmi a Slovákmi, ale i ostatnými slovanskými národmi,“ priblížil predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Matica slovenská prináša vôbec prvý historický dokument v našom slovenskom online priestore opisujúci Dobrianskeho život, dielo a národné aktivity, prvé kontakty so slovenským národným hnutím, jeho účasť v Slovenskom povstaní v r. 1848 ‒ 1849 i jeho účinkovanie pri založení Matice slovenskej. „Adolf Dobriansky zohral v tomto smere veľmi pozitívnu úlohu. Využil svoje vtedajšie funkcie pri tzv. kráľovskom dvore či uhorskom námestníctve v Budíne a presadzoval právne kroky smerujúce k povoleniu založenia Matice slovenskej,“ priblížil útržky z dokumentu tajomník Matice slovenskej Ján Seman.

Adolf Dobriansky celý život bojoval za autonómiu a samosprávu pre všetky národy v habsburskej monarchii. Podľa Dobrianskeho sa rovnoprávnosť národov Uhorska mohla uskutočniť jedine na prirodzenom princípe práva národov na sebaurčenie. V 40. rokoch 19. storočia vizionársky predpovedal štátotvorné spojenie českého, moravského, slovenského a rusínskeho národa, čo bolo dávno pred vznikom Československej republiky v roku 1918. Aj v tom tkvie politický a demokratický odkaz Adolfa Dobrianskeho dnešku.

RNDr. Ján Seman

tajomník Matice slovenskej pre informačnú a mediálnu oblasť

 

Tu si môžete pozrieť historický dokument:

https://youtu.be/skv2_V88MA8

X