Matičná poézia: Sládkovičove básne predniesli na výbornú


//Matičná poézia: Sládkovičove básne predniesli na výbornú

Súkromné centrum voľného času Majáčik a Miestny odbor Matice Slovenskej v Detve zorganizovali 1. ročník podujatia Matičná poézia.
Žiaci detvianskych základných škôl recitovali básne od významného slovenského básnika Andreja Sládkoviča. V dvoch kategóriách odzneli básne Marína a Detvan. Výkon mladých recitátorov hodnotila porota v zložení: Mgr. Mária Lešáneková, Mgr. Renáta Plevová a Eva Chlebová.
V prvom kole sa recitovala ľúbostná báseň Marína, ktorá bola majstrovským vyjadrením citu a lásky zamilovaného štúrovského básnika. Počas prestávky odznela od Mgr. Jozefa Pavlova, predsedu MO MS v Detve prednáška o histórii a význame Matice Slovenskej. V druhom kole zazneli verše pre nás všetkých známeho Detvana.
Výsledky 1.ročníka Matičnej poézie:
Marína
1.miesto – Katarína Novotková, ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Detva
2.miesto – Sofia Anna Cíbiková, ZŠ Obrancov mieru Detva
3.miesto – Laura Golianová, ZŠ Kukučínova Detva
Detvan
1.miesto – Kristína Sujová, ZŠ Obrancov mieru Detva
2.miesto – Michaela Holíková, ZŠ Kukučínová Detva
3.miesto – Daniela Kučerová, ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Detva

Mgr. Jozef Pavlov

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

diplom

diplom

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2015-10-30T11:18:50+00:0030 októbra 2015 |Banskobystrický kraj|
X