Matičný deňUž po druhýkrát sa v našej obci uskutočnil „Matičný deň“. Tentoraz sa niesol v duchu spomienky na nášho prvého predsedu MO MS vo Valaskej Andreja Zafku. Pripomenuli sme si 150. výročie jeho narodenia (20. 11. 1869). A kto vlastne bol náš prvý predseda?

  • učiteľ, správca školy, kantor, organista v miestnom kostole,
  • počas svojej 36-ročnej praxe výrazne ovplyvňoval a usmerňoval dianie v našej obci,
  • za dlhoročné a úspešné pôsobenie v školstve sa mu dostalo uznania od ministerstva školstva – zastával úrad svetského predsedu školskej stolice.

Nesmieme zabúdať na tých, ktorí sa výrazne pričinili o to, čím sme, kto sme a kam kráčame. My MATIČIARI Vám, pán učiteľ ZAFKA, ĎAKUJEME a posielame pozdrav tam „hore“.

Pri tejto príležitosti výbor MO MS rozhodol:

  1. oceniť slávnostným členským preukazom bývalých predsedov nášho miestneho odboru,
  2. prijať do našich radov v roku 2019 nových 13 členov,
  3. udeliť kolektívne členstvo DHZ obce Valaská.

Všetkým Vám, moja matičná valaštianska rodina, patrí poďakovanie! ĎAKUJEM za nezištnú pomoc výboru, všetkým členom MO MS, ktorí nám akokoľvek pomáhali, našim kamarátom z Valče, DFS Matičiarik, členom spevokolu LIPKA, všetkým účastníkom florbalového turnaja, vedeniu obce, kultúrnej referentke obce, Perle Gastro – obsluhe, Martinovi Krupovi a v neposlednom rade vedeniu MS v Martine. Najväčšie slová vďaky patria Vám všetkým – ktorí nám pomáhate v napĺňaní matičných myšlienok v duchu národnom, vlasteneckom či kresťanskom!

„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“ M. R. Štefánik

predseda MO MS, PaedDr. M. Magera

ZAFKOV POHÁR vo florbale:

Aj tento rok sa uskutočnil florbalový turnaj pod záštitou Miestneho odboru Matice slovenskej vo Valaskej. Už druhý ročník sa niesol vo výbornej atmosfére nielen medzi hráčmi v jednotlivých tímoch, ale aj naprieč nimi. Na každý zápas, ktorý sa odohral, sa pozeralo veľmi dobre. Medzi hráčmi bolo cítiť bojovnosť a odhodlanie dosiahnuť čo najlepší výsledok, čo zapríčinilo aj vyrovnané výsledky. Víťaznú trofej si odniesol tím s názvom „22“ s víťazným skóre 17 : 4 a 11 bodmi. Podujatie sa ukončilo spoločným obedom pri už tradičnom guláši. Špeciálne poďakovanie patrí pánovi učiteľovi Matúšovi Magerovi za organizáciu, prípravu a dobrú náladu.

Frederik Ďurčo

SLÁVNOSTNÝ PROGRAM V KULTÚRNOM DOME:

Spevokol MO Matice slovenskej Valčan sa zúčastnil na Dni Matice slovenskej, ktorý pripravili matičiari vo Valaskej. Obec Valaská má viac ako dvojnásobnú rozlohu a počet obyvateľov ako naša. Spoločne s miestnym spevokolom Lipka obohatili slávnostný deň, ktorý mal popri kultúrnom aj športové zameranie. Do vienka prispeli aj mladí tanečníci detského folklórneho súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. Súčasťou programu bolo odmenenie nových členov a bývalých predsedov miestneho odboru.

Podujatie sa nieslo v ovzduší výbornej nálady a porozumenia. Matičná hymna v spoločnom podaní oboch spevokolov Lipka a Valčan a spontánnym spevom prítomných vzbudzovala pocit hrdosti a matičnej spolupatričnosti, čo odznelo aj v príhovoroch predsedu PaedDr. Matúša Mageru a starostov oboch obcí. Predsavzatie a prísľub na opätovanú návštevu pri príležitosti stretnutia matičných spevokolov „Valčianske melódie 2020“ je nádejou na ďalšie prehlbovanie vzťahov medzi odbormi a osobných priateľstiev. Recepcia na záver sa niesla v družnej nálade.

Jaromír Meriač z Valče

2019-12-03T08:10:32+00:002 decembra 2019 |Banskobystrický kraj|
X