Na Vianoce v Králi


//Na Vianoce v Králi

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa zintenzívnila práca matičiarov aj spevokolu dcérocirkvi ECAV Kráľ – Abovce. Veď pripravovali 13. ročník vianočného koncertu „DOBRÁ NOVINA“. Mesiace november a december roku 2019 sa niesli v duchu príprav na tento koncert. Tomu však predchádzali štedrovečerné služby Božie v kostole ECAV v Králi. Liturgoval a kázal domáci brat farár Mgr. Marcel Ištván. Svojou troškou prispeli i naši najmenší, keď sa predstavili pásmom o narodení Ježiša Krista. Štedrý večer má v našom kraji svoje čaro. Veď po štedrej večeri sa vytvárajú rôzne skupinky „kuľadoviarov“, ktorí celý večer pod oknami svojich rodín, priateľov i známych spevom piesní – kolied oznamujú zvesť o narodení Spasiteľa.

Túto zvesť sme si vypočuli i na službách Božích v Prvý sviatok vianočný. Služby Božie zvestoval Filip Kriško, študent IV. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, pôvodom z Dovalova. K slávnostnej atmosfére tohto dňa prispel domáci spevokol spevom novoklenovskej koledy „Plesajte, kresťania“.

Popoludní 25. 12. 2019 sa v evanjelickom kostole v Králi uskutočnil trinásty vianočný koncert „DOBRÁ NOVINA“. Koncert sa začal vystúpením ženského spevokolu dcérocirkvi ECAV Kráľ – Abovce pod dirigentskou taktovkou Zuzany Esztergályosovej. Hudobným sprievodom poslúžili Ľubica Turisová ml. (gitara) a Dianka Slopovská (akordeón). Úchvatné a dych berúce bolo aj predvedenie skladieb a kolied v podaní Mgr. Kataríny Prokopovej (husle) a jej žiačky v Základnej umeleckej škole v Tornali Dianky Slopovskej (akordeón), ktoré nás vtiahlo hlbšie do mystéria Vianoc.

Prečo sa nám počas Vianoc zdá obloha jasnejšia, akoby na nej žiarilo viac hviezd? Túto otázku nám zodpovedali básňami Janky Nagajovej deti z detskej besiedky. Deti sa na besiedke stretávajú v Zborovom dome v Králi každý piatok popoludní a počas týchto stretnutí si na koncert pripravili pásmo básní „Mesiac a hviezdy“, ktoré spestrili novoklenovskými koledami. Po krásnom a milom vystúpení detí pokračoval v svojom programe ženský spevokol dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce. Hovorené slovo pripravila, program zostavila a ním sprevádzala Zuzana Hrušková. Záverečným slovom a modlitbou poslúžil domáci br. farár Marcel Ištván. Všetci účinkujúci sa počas vianočného koncertu „DOBRÁ NOVINA“ stali na chvíľu poslami vianočnej radosti. Veď všetko, čo počas vianočných sviatkov zaznieva z kolied, piesní, z textov z Písma Svätého, je určené pre každého človeka a dáva ľudskému životu zmysel, hodnotu a skutočnú kvalitu. Na záver koncertu členky spevokolu pozvali prítomných, cca 140 divákov, na spoločný spev koledy „Daj Boh šťastia tejto zemi…“ S pietnou spomienkou ju venovali autorovi textu doc. Ing. Viliamovi Jánovi Gruskovi, ktorý tento rok opustil túto časnosť vo veku nedožitých 83 rokov.

Matičiari z Kráľa sa na Silvestra 2019 stretli o polnoci pred evanjelickým kostolom v Králi, aby za zvuku zvonov privítali nový rok a zároveň si pripomenuli 27. výročie vzniku Slovenskej republiky. Zaspievali hymnu SR, hymnické a národné piesne a zavinšovali si navzájom šťastný nový rok 2020.

Zuzana Hrušková

2020-01-17T12:23:31+00:0017 januára 2020 |Banskobystrický kraj|
X