Naše talenty 2015


//Naše talenty 2015

Naše talenty 2015

Žilina, 20.5.2015

Už po šiesty krát pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Žiline podujatie s názvom Naše talenty 2015, ktoré sa uskutočnilo 20. mája 2015 v aule Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline v dopoludňajších hodinách. Naše talenty je nesúťažná prehliadka školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti žiakov ZŠ vychádzajúcej z pôvodnej slovenskej tvorby, ktorej myšlienkou je umožniť žiakom prezentovať svoj talent pred širokou verejnosťou, zmysluplné trávenie voľného času a podpora umeleckej tvorivosti v rámci vyučovania i mimo neho, uchovávanie ľudových tradícií, zvykov a tancov a tiež nenútená výchova k národnej hrdosti. Podujatie Naše talenty vychádza z pôvodnej slovenskej tvorby – spracovanie prác slovenských literárnych a hudobných autorov, ľudovej slovesnosti a tradícií. V programe sa snažíme si vždy pripomenúť výročie typické pre príslušný rok a sme radi, keď školy pripravia program zameraný naň. Tento rok sme si pripomenuli 200. výročie narodenie Ľudovíta Štúra.

Podujatie otvoril p. predseda MO MS v Žiline Doc. Ing. Stanislav Kučera, ktorý privítal p. zástupkyňu Gymnázia sv. Františka z Assisi a hostí a odovzdal slovo moderátorke programu p. Elenke Schmutzovej.

Tá pozvala na javisko žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ Lysica a program mohol začať. A začali sme, ako ináč, pásmom Ľudovít Štúr – stále živý – s piesňami na ľudovú nôtu.
Žiačky z CZŠ Romualda Zaymusa pod vedením pani učiteľky Koriny Bielikovej otvorili truhlicu starej mamy a vybrali z nej krásne ľudové piesne, tance a v pestrých slovenských krojoch zatancovali pásmo Priadky na Spiši.

Po veselom tanci sa žiaci utíšili a so záujmom si pozreli rozprávku o Šípkovej Ruženke, ktorú nacvičili žiaci zo ZŠ na Školskej ulici zo Žiliny – Závodia pod vedením pani učiteľky Evky Kubovej.

Rozprávku vystriedal nemenej zaujímavý program žiakov ZŠ s MŠ v Hornom Hričove pod vedením pani riaditeľky Dariny Johanidesovej, ktorí predviedli staré hričovské svadobné tradície.
Žiakov z Horného Hričova vystriedali žiaci zo súkromnej ZŠ na Oravskej ceste zo Žiliny pod vedením pani učiteľky Jany Brxovej, ktorí nás naučili zahrať sa „Na zelenej lúke“ tak, ako to vedeli naši prarodičia.

Deti z DFS Dúha v Krasňanoch pod vedením vedúcich Zuzany Vráblovej a Lenky Šamajovej vyniesli Morenu a privolali jar.
Nakoniec vybehli žiačky z CZŠ Romualda Zaymusa pod vedením pani učiteľky Koriny Bielikovej a zatancovali pásmo s názvom „Na trhu v Žiline“, čo bola veselá bodka za naším programom.

Na záver p. predseda MO MS v Žiline Stanislav Kučera spolu s tajomníčkou Zuzanou Miškovskou odovzdali pani učiteľkám kytice kvetov, diplomy a darčeky pre účinkujúce deti.
Ďakujeme ŽSK za finančnú pomoc, pani učiteľkám za pochvalné maily, ale ďakujeme tiež tým matičiarom, ktorí venovali nielen čas tomuto podujatiu, ale aj finančné prostriedky, bez ktorých by sme podujatie nemohli uskutočniť. Sme radi, že existujú ešte ľudia, ktorí podporujú takéto činnosti.

Text: Zuzana Miškovská, tajomníčka MO MS v Žiline
Foto: Ing. Ladislav Porubec

2015-06-24T15:06:34+00:0020 mája 2015 |Žilinský kraj|
X