Novela Zákona o Matici slovenskej získala v parlamente zelenú


/, Bratislavský kraj, Žilinský kraj/Novela Zákona o Matici slovenskej získala v parlamente zelenú

Zákon o Matici slovenskej, ktorého spolupredkladateľom je poslanec NR SR Miloš Svrček (SME RODINA), získal na prebiehajúcej 65. schôdzi parlamentu podporu prítomných poslancov.

Poslanec hnutia Sme rodina Miloš Svrček počas dnešnej tlačovej konferencii informoval o novele zákona o Matici slovenskej, ktorú parlament schválil počas aktuálnej schôdzi parlamentu. ,,Matica slovenská bola od svojho vzniku pevnou oporou slovenského národa, a to v časoch úspešných aj zložitých. Na to, aby si naďalej plnila svoje poslanie budovať a upevňovať v Slovákoch národné povedomie a hlboký, pevný vzťah k nášmu štátu, je však potrebné riešiť aj otázku hospodárenia a financovania tejto inštitúcie. Podľa spomínanej novely bude navýšené financovanie na plnenie úloh Matice slovenskej každý rok vo výške 1 500 000 eur,” informoval poslanec NR SR Miloš Svrček.

Predseda MS Marián Gešper zdôraznil, že dotácia predstavuje nevyhnutný základ na dôstojné fungovanie Matice slovenskej, a to najmä pri zvyšovaní cien energií a celkovo inflácie: „Drvivá väčšina finančných prostriedkov ide na udržanie pracovísk, ako aj na odborný a vedecký výskum a na podporu kultúrnych i regionálnych podujatí. V poslednej dobe došlo k určitému nárastu záujmu hlavne obecných samospráv a spolkov o činnosť Matice slovenskej. Práve táto zvýšená dotácia na 1,5-milióna eur pomôže rozvoju týchto aktivít. Aj keď musím zdôrazniť, že ide o sumu, ktorá už bola raz schválená v roku 2011.“ Verí, že v budúcnosti dôjde k ďalšej podpore ustanovizne. Zároveň sa poďakoval predkladateľom novely i všetkým 102 poslancom bez rozdielu straníckej príslušnosti za ich hlasovanie za novelu.

„Matica slovenská je pevnou súčasťou našej histórie. Chcem sa poďakovať predsedovi a vedeniu ustanovizne, že ďalej pokračujú v tejto činnosti. Matica bude na budúci rok oslavovať 160 rokov, čo je dlhá doba. Tí, ktorí si nevážia našu históriu, si nevážia ani národ, v ktorom žijú, a nevážia si ani sami seba. Som rád, že tento zákon prešiel so širokou podporou naprieč politickým spektrom,“ zdôraznil poslanec Jozef Karahuta (Sme rodina).

Matica slovenská bola podľa poslanca Miloša Svrčeka posledné roky podfinancovaná, čo malo výrazný dopad na jej činnosť. ,,Možno konštatovať, že rok 2021 bol v novodobej histórii Matici slovenskej jeden z najkomplikovanejší z hľadiska financovania jej činnosti za posledných desať rokov. MS dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu za posledné desaťročie vo výške 1 344 600,- EUR a súčasne vytvorila z dôvodu pandémie Covid-19 aj najnižšie vlastné príjmy.  Rozpočet MS sa oproti roku 2020 prudko znížil o 414 479,- EUR. Takýto výrazný pokles príjmov mal následky na činnosť MS, prevádzkovanie a udržiavanie nehnuteľností budov, platenie nájmov a hlavne na personálne zoštíhlenie na mnohých pracoviskách MS. Tiež muselo ústredie celoplošne znižovať rozpočty všetkých pracovísk rôznou mierou tak, aby boli zachované aspoň tie najnutnejšie aktivity,” vysvetlil poslanec.

Určite je dôležité, aby bola Matica slovenská zo strany štátu aj naďalej dostatočne podporovaná, pretože predstavuje jednu z najdôležitejších kultúrnych ustanovizní Slovákov. ,,Cieľom Matice slovenskej je dnes budovať v mladých ľuďoch vzťah ku kultúre a dejinám a v tejto súvislosti je potrebné riešiť otázku financovania a hospodárenia inštitúcie tak, aby malo financovanie pozitívny dosah na činnosť stovky kultúrnych ustanovizní, folklórnych súborov a pod. Už len z historického hľadiska je pre podporu národného povedomia Slovákov priam nutnosťou, aby bola takáto slovenská kultúrna ustanovizeň zachovaná a aby fungovala najďalej, pokiaľ možno na solídnej úrovni,” dodal na záver poslanec NR SR Miloš Svrček.

Tlačová správa Sme rodina, doplnené IÚ MS, foto: NR SR

 

Tlačovú konferenciu si môžete pozrieť tu: https://tv.nrsr.sk/archiv/tlacovakonferencia/8/4863

Hlasovanie poslancov NR SR je zverejnené tu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=47902

X