O Vozárovo zlaté pero – 20. ročník súťaže vlastnej tvorby poézie a prózy


//O Vozárovo zlaté pero – 20. ročník súťaže vlastnej tvorby poézie a prózy

Dňa 3. 5. 2019 sa v Základnej škole s MŠ Sama Vozára v Hrachove uskutočnil jubilejný 20. ročník literárnej súťaže O Vozárovo zlaté pero. Každoročne ju organizuje kolektív učiteľov slovenského jazyka a literatúry Mgr. Marcela Račáková, Mgr. Renáta Stanová a Mgr. Renáta Kýpeťová s riaditeľom školy Mgr. Rastislavom Bálintom. Čestným hosťom súťaže bola jej zakladateľka Mgr. Anna Krňanová. Súťaž vlastnej tvorby poézie a prózy vznikla na počesť slovenského básnika, publicistu a prekladateľa Sama Vozára, ktorý svoje základné vzdelanie získal aj v obci Hrachovo.

Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií – kategória poézie a kategória prózy. Súťažilo 26 chlapcov a dievčat rôzneho veku. Jednotlivé príspevky boli veľmi zaujímavé, originálne, úsmevné aj smutné. Táto literárna súťaž vedie deti k hlbšiemu poznávaniu a návratu k slovenskej literárnej tvorbe, zvyšuje ich záujem o písané a hovorené slovo. Deti cez svoju tvorbu objavujú krásy umeleckého slova a rodnej reči. Aj tento rok jeden zo súťažiacich získal Cenu Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Všetkým výhercom srdečne gratulujeme.

 

Výsledky súťaže v kategórii POÉZIA

  1. miesto: Ema Krahulcová
  2. miesto: Martina Machavová, Michaela Sujová
  3. miesto: Nadežda Bendová

Výsledky súťaže v kategórii PRÓZA

  1. miesto: Natália Ramžová
  2. miesto: Tereza Kederová
  3. miesto: Jakub Kochan, Peter Spodniak

Cena Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

Marek Maňúr

Cena „O Vozárovo zlaté pero“

Natália Ramžová

 

PhDr. Ingrid Šulková,
DMS Rimavská Sobota

2019-05-10T15:42:34+00:0010 mája 2019 |Banskobystrický kraj|
X