Objednajte si Magazín Slovensko


/Objednajte si Magazín Slovensko
Objednajte si Magazín Slovensko2020-04-16T11:00:35+00:00

Magazín Slovensko

Obrazový magazín, ktorý prezentuje vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí zaujímavosti a pozoruhodnosti rodnej zeme. Vychádza štyrikrát ročne. Spolupracuje s Krajanským múzeom. Od r. 2020 ho nahradil nový časopis Slovensko Národné spektrum, preto si môžete objednať už len staré čísla Magazínu Slovensko.

Cena: 2,50 €

Mgr. Igor Válek, šéfredaktor magazínu SLOVENSKO

Z magazínu vyberáme:

Obsah čísla a úvodné slovo šéfredaktora
Pamätná známka aj minca k veľkým výročiam
Keď sa povie Jánošík – O unikátnom vklade do národnej kultúry
Obnova hradu a svetlo pre múzeum
Dolná Mičiná svojmu maliarovi

Magazín Slovensko

Obrazový magazín, ktorý prezentuje vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí zaujímavosti a pozoruhodnosti rodnej zeme.
Vychádza štyrikrát ročne. Spolupracuje s Krajanským múzeom.

Výška predplatného na rok 2019: 2,50 € (1 číslo); 9,00 € (ročné predplatné).

Online objednávka Magazínu Slovensko

Objednávka poštou

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Adresa:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

e-mail: periodika@matica.sk
tel. kontakt: 043/381 28 26, 0918 904 931

Objednávky do zahraničia

Európa – 22 € (vrátane poštovného)
ostatné štáty sveta – 33 USD (vrátane poštovného)

Predplatné do zahraničia je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet
(IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, BIC: CEKOSKBX)

X