Členské ústredie Matice slovenskej


/Členské ústredie Matice slovenskej

ČÚ je riadiacim, koordinačným, organizačným, programovým a metodickým pracoviskom pre matičné hnutie a oblastné strediská. Plní úlohy spojené so zakladaním MO, ZO, VO a OMM, registráciou, usmerňovaním, aktivizáciou činnosti a rozširovaním členskej základne.
Vedie ústrednú evidenciu členov a odborov Matice slovenskej.
Riaditeľa ČÚ vymenúva predseda Matice slovenskej na základe výberového konania po prerokovaní vo výbore.

Riaditeľ Členského ústredia Matice slovenskej

Mgr. Martin Hajník
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/3812834

Mobil: 0905/246 980
E-mail: martin.hajnik@matica.sk

Pracovníci Členského ústredia Matice slovenskej:

Lukáš Havlík
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 3812834

Mobil:0917/732446
E-mail: lukas.havlik@matica.sk

2022-01-27T11:22:24+00:0017 októbra 2018 |
X