Dom Matice slovenskej Fiľakovo


/Dom Matice slovenskej Fiľakovo

Poverená riaditeľka Domu MS Fiľakovo

PaedDr. Jana Viteková

 

Adresa: Kvetná 3,  986 01 Fiľakovo

kontakt: 0903 590 595, dms.lucenec@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Fiľakovo

Dom Matice slovenskej (DMS) začal fungovať 14.9.1996. Dom MS vo Fiľakove okres Lučenec pôsobí na území Novohradu.

Predmetom činnosti DMS je:

 • zachovanie a podpora slovenskej kultúry s osobitným zreteľom na slovenské umenie,
 • vyzdvihnutie národného povedomia Slovákov v silne národnostne zmiešanom území,
 • zachovanie slovenských ľudových zvyklostí a tradícií,
 • podpora a spolupráca so Slovákmi v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Čierna Hora, Srbsko)
 • práca s deťmi a mládežou formou hravého, výchovno-vzdelávacieho a športového programu,
  spolupráca s cirkvou, obecnými úradmi, jednotami dôchodcov, kultúrnymi organizáciami, políciou, záchrannou službou, predškolskými a školskými zariadeniami, záujmovými združeniami, spolkami a rôznymi inštitúciami v meste Fiľakovo a jeho okolí,
 • starostlivosť o miestne odbory MS,
 • cezhraničná spolupráca

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Oslava vzniku SR
 • Matičný ples
 • fašiangové zvyky
 • stolnotenisový turnaj
 • šachové turnaje
 • MDŽ
 • Marec – mesiac knihy
 • Úcta k vzdelaniu – Deň učiteľov
 • veľkonočné zvyky
 • vítanie jari
 • stavanie a rúcanie mája
 • Matkino srdce – Deň matiek
 • ukážky rýchlej zdravotnej pomoci pre deti a mládež
 • prednášky s protidrogovou tematikou pre školy
 • stretnutie Slovákov
 • Vatra zvrchovanosti
 • Matičné dni
 • jesenné slávnosti
 • Október – mesiac úcty k starším
 • súťaž v speve slovenských ľudových piesní
 • vianočné programy
 • silvestrovské posedenie
 • besedy k výročiam, besedy s osobnosťami kultúrneho, politického a verejného života, výstavy slovenských dejateľov a umelcov, matičné posedenia a iné

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti DMS Fiľakovo:

 • miestne odbory MS: Fiľakovo, Šiatorošská Bukovinka a členov Matice slovenskej z obcí Ratka, Fiľakovské Kľačany, Kurtáň, Lipovany, Šíd, Biskupice, Radzovce
 • folklórny súbor Jánošík pri Dome MS – mužská zložka, spevácka ženská zložka, tanečná zložka
 • Klub pedagogického odboru
 • Klub matičiarok
 • Klub pohybových aktivít

 

2022-05-03T14:02:01+00:002 mája 2022 |
X