Dom Matice slovenskej Lučenec


/Dom Matice slovenskej Lučenec

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Lučenec

PaedDr. Jana Viteková

 

kontakt: 0903 590 595,

Email:   dms.lucenec@matica.sk 

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Lučenec

Dom Matice slovenskej (DMS) Lučenec je stálym pracoviskom Matice slovenskej, je samostatnou právnickou osobou, bol zriadený 15. novembra 1997. Plní kultúrne, spoločenské a metodické ciele Matice slovenskej na území vymedzenom okresmi:

 • Lučenec,
 • Poltár.

DMS je zároveň sídlom Okresnej rady MS Lučeneckého a Poltárskeho kraja. Súčasťou DMS je knižnica, ktorá je verejnosti prístupná bezplatne.

Predmetom činnosti DMS je činnosť:

 • kultúrno-spoločenská,
 • výchovno-vzdelávacia,
 • spoločensko-zábavná,
 • športovo-relaxačná,
 • záujmovo-umelecká,
 • osvetová,
 • metodická,
 • knižničná,
 • informačná,
 • edičná.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • CESTNÝ BEH MLÁDEŽE o POHÁR DOMU Matice slovenskej – tradičný beh mládeže ulicami mesta Lučenec, podujatia sa každoročne zúčastňujú žiaci všetkých škôl v rôznych kategóriách,
 • TIMRAVINÝM CHODNÍČKOM – každoročne organizovaný literárno – turistický pochod na počesť významnej rodáčky, spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy,
 • STRETNUTIE SLOVÁKOV – stretnutie organizované pri príležitosti založenia obce Šamšonháza v MR, obce kde žijú potomkovia Slovákov z Novohradu spojené s kultúrnym programom,
 • BENEFIČNÝ KONCERT OZVENA – každoročne vystúpenie spevokolu Ozvena,
 • DEŃ ŽIEN – spoločenské podujatie pri príležitosti MDŽ, spojené s prezentáciou zručností žien regiónu,
 • ŠALIANSKY MAŤKO – obvodné kolo v prednese slovenskej ľudovej povesti,
 • VÝSTAVY obrazov, fotografií, známok, čipiek, keramiky, odevov a pod.,
 • PREČO SOM NA SVETE RÁD – celoslovenská výstava, projekt MK, organizovaná v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci.

V DMS sídlia nasledovné inštitúcie a organizácie:

 • Ozvena – miešaný spevácky zbor pôsobiacich pri Dome MS,
 • Miestny odbor MS v Lučenci,
 • Odbor mladých matičiarov v Lučenci
 • Detský spevácky zbor Zvonček pri ZŠ Vajanského, Lučenec,
 • Šachový klub Fiľakovo.

2022-04-29T13:47:23+00:0029 apríla 2022 |
X