Dom Matice slovenskej Prešov


/Dom Matice slovenskej Prešov

 

  • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
  • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
  • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
  • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

 

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Prešov

Mgr. Sláva Jurková
Adresa: Jarkova 2, 080 01 Prešov
Mobil: 0918/ 904 938
E-mail: dms.presov@matica.sk

Bc. Marko Gajdoš
Adresa: Jarkova 2, 080 01 Prešov
E-mail: marko.gajdos@matica.sk

 

2018-11-30T08:43:23+00:009 októbra 2018 |
X