Dom Matice slovenskej Rožňava


/Dom Matice slovenskej Rožňava

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Rožňava

Ing. Zlatica Halková

Adresa:           Letná 42,  048 01 Rožňava

Mobil:              0918904935

E-mail:            dms.roznava@matica.sk

Web:                www.maticaroznava.sk

Fb:                   Gemerskí matičiari

 

Tatiana Tomková


Adresa:           Letná 42, 048 01  Rožňava

E-mail:            tatiana.tomkova@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Rožňava

Dom Matice slovenskej v Rožňave vznikol 1. 7. 2009 a slávnostné otvorenie bolo 7. 7. 2009 za účasti vrcholných predstaviteľov Matice slovenskej, ako aj za účasti matičiarov a priaznivcov z celého okresu. Predtým tu pôsobilo Oblastné pracovisko MS, ktoré vzniklo 1. 1. 1992.

DMS pôsobí a pracuje na zmiešanom území, kde sa ťažšie presadzujú nielen matičné ale hlavne národné myšlienky. Gemer zohrával významnú úlohu v slovenskom národnom živote, bol rodiskom a pôsobiskom množstva slovenských osobností, ktorí rozvíjali a zabezpečovali v mestách a dedinách zachovanie a rozvoj vzdelanosti a kultúry. Pripomíname si našich slávnych rodákov, ale nadväzujúc na ich spomienku, si ctíme aj súčasné osobnosti, ktorí tvoria a zviditeľňujú nielen okres či kraj, ale už aj Slovensko svojou tvorbou, či svojím talentom. Obyvatelia gemerského regiónu sa pýšia aj bohatou kultúrnou minulosťou, zachovávajú svoje kultúrne tradície, spevy a tance. Našou činnosťou prispievame na pozdvihnutí matičnej myšlienky, upevňovaní národného povedomia a materinského jazyka, na zachovávaní zvykov a tradícií a tým prispievame aj k výchove detí a mládeže k vlastenectvu.

Pod pôsobnosť DMS Rožňava spadajú okresy: Rožňava, Revúca

 Predmetom činnosti DMS je:

 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS a OMM
 • práca s deťmi a mládežou
 • upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry
 • oživovanie ľudových tradícií
 • zachovávanie pamiatky našich rodákov (Dobšinský, Šafárik, Hronec, …. )
 • spolupráca so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem
 • udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok
 • v spolupráci s rôznymi inštitúciami rozvíjať a obohacovať kultúrno-spoločenský život

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Cyrilo-metodské oslavy v Rožňave
 • Vatry zvrchovanosti
 • Traja sokoli v Plešivci
 • Letný festival spevu a tanca vo Vlachove
 • Folklórne slávnosti v Rejdovej
 • Mesiac úcty starším v Rožňave
 • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
 • Kellnerova Poloma v Gemerskej Polome
 • Šaliansky Maťko
 • Slávik Slovenska
 • Dobšinská nota
 • Turistické výstupy na Volovec, Plešiveckú planinu, Stolicu, Strmíš a mnohé iné
 • Spomienkové oslavy na počesť našich slávnych rodákov
 • Oslavy výročia vzniku MO MS v okrese
 • Besedy s osobnosťami so študentmi SŠ
 • Športové podujatia: workout, cyklopreteky, volejbal
 • Dni tvorivosti
 • Noc s Andersenom
 • Stretnutie ľudí dobrej vôle
 • Čítanie v jaskyni: Po stopách objaviteľa

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti DMS Rožňava :

V pôsobnosti DMS Rožňava pracuje 21 MO MS:

MO MS Betliar, MO MS Čierna Lehota, MO MS Dobšiná, MO MS Gemerská Poloma, MO MS Gočovo, MO MS Honce, MO MS Jelšava, MO MS Kobeliarovo, MO MS Nižná Slaná, MO MS Ochtiná, MO MS Pača, MO MS Plešivec, MO MS Rakovnica, MO MS Rejdová, MO MS Revúca, MO MS Rožňava, MO MS Rožňavské Bystré, MO MS Slavošovce, MO MS Štítnik, MO MS Vlachovo, MO MS Vyšná Slaná

Odbory Mladej Matice: OMM Rožňava, OMM Revúca

Kolektívny členovia : FSk Lehoťanka – Čierna Lehota, SS Dobšinky – Dobšiná, DFS Bambuchy – Gemerská Poloma, FS Dolina – Gemerská Poloma, FSk Genšenky – Honce, SS P. J. Šafárika – Kobeliarovo, FSk Hrabina – Nižná Slaná, FSk Bučina – Pača, DFS Horička – Rejdová, FSk Hôra – Rejdová, Čiriklo – Rejdová, Klub dôchodcov – Rejdová, PLSG – Revúca, DFS Haviarik – Rožňava, FS Dubina – Rožňava, FS Haviar – Rožňava, SS G4 – Rožňava, FSk Bystränky – Rožňavské Bystré, Pekná dolinka – Vlachovo, FSk Stromíš – Vlachovo, Starovlachovská muzika – Vlachovo, FSk Radzim – Vyšná Slaná

Memorandá o spolupráci:

Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského Slavošovce

Základná škola akademika Jura Hronca Rožňava

Základná škola, Zlatá 2, Rožňava

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Rožňava

Základná škola Petra Kellnera Hostinského Gemerská Poloma

Základná škola Eugena Ruffinyho Dobšiná

 

2022-03-23T14:24:35+00:0023 marca 2022 |
X