Dom Matice slovenskej Žilina


/Dom Matice slovenskej Žilina

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Žilina

Ing. Katarína Kalanková

 

Adresa:           Hollého 11,  010 01 Žilina

Mobil:              0911910426
E-mail:            dms.zilina@matica.sk, katarina.kalankova@matica.sk,

FcB :                Dom Matice slovenskej v Žiline

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Žilina

Dom Matice slovenskej v Žiline ako pracovisko bolo zriadené 01.01.1996, kedy vtedajšie vedenie mesta Žilina darovalo Matici slovenskej budovu, so sídlom Hollého 1 v Žiline.  Podľa dohody mesta Žilina a Matice slovenskej bola budova zriadená za účelom napĺňania národných, duchovných a kultúrnych princípov Matice slovenskej ako národnej inštitúcie Slovákov.

V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, štátnou správou a samosprávou organizuje DMS Žilina podujatia, akcie, výstavy, prednášky venované našim dejateľom a svojimi podujatiami na úrovni okresnej, krajskej aj celoštátnej oslovuje širokospektrálne rôzne vekové kategórie, či už deti, MŠ, ZŠ, SŠ, ale aj našich seniorov, rôzne odborné obce, pedagógov, umelcov za účelom napĺňania a zachovávania kultúrnych a národných hodnôt našich predkov. Dom Matice slovenskej v Žiline je výrazným zjednocovateľom a informačným centrom pre všetky skupiny obyvateľstva.

Pod pôsobnosť DMS Žilina spadajú okresy : Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice.

 Predmetom činnosti DMS je:

 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS,
 • práca s deťmi a mládežou,
 • upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území,
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov,
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry,
 • oživovanie ľudových tradícií,
 • udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok, turistických výletov a zájazdov,
 • organizovanie samostatných výstav,
 • v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami, občianskymi združeniami rozvíjať a obohacovať kultúrno-spoločenský život, výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovo-umeleckú, knižničnú, informačnú, edičnú a osvetovú činnosť.
 • Dom Matice slovenskej v Žiline orientuje svoju činnosť na folklór, prácu s mládežou – deti MŠ, ZŠ a SŠ, organizuje súťaže, pódiové vystúpenia, prednášky o dejateľoch slovenského národa.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Kolovrátok,
 • Naše talenty,
 • Proslavis,
 • Ondrejovský jarmok,
 • Vansovej Lomnička,
 • Slávik Slovenska,
 • Šaliansky Maťko,
 • Turistické výstupy Lietavský hrad, Chata pod suchým, Grúň,
 • Oslavy výročia MO MS v okrese,,
 • Deň matiek,
 • Besedy s osobnosťami so študentmi SŠ,
 • Mikuláš pre deti sociálne slabších rodín,
 • výstavy amatérskych umelcov regiónu,
 • prehliadka matičných folklórnych súborov,
 • oslavy výročia vzniku MO MS v okrese,
 • Matičné pondelky – prednášky k významným dejateľom

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti DMS Žilina :  

V pôsobnosti DMS Žilina pracuje 23 MO MS Žilina :

MO MS Žilina, MO MS Lietavská Závadka, MO MS Bytčica, MO MS Kysucké Nové Mesto, MO MS Diaková, MO MS Martin, MO MS T. Teplice, MO MS Valča, MO MS Varín, MO MS Vrútky, MO MS Sučany, MO MS Čadca, MO MS Bytčica, MO Makov, MO MS Bystrička, MO MS Diaková, MO MS Belá – Dulice, MO MS Necpaly, MO MS Turany, MO MS T. Kľačany, MO MS Nezbudská Lúčka, MO MS Strečno, MO MS T. Jaseno

Kolektívny členovia : ZO Slovenský zväz diabetikov, Slovenský skauting, MO Živena, Únia žien Slovenska Žilina, folklórny súbor Lúčanka, Kysucká knižnica, Klub filatelistov, Klub šachistov, Združenie občanov postihnutých epilepsiou, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenská esperantská spoločnosť ESONO, DORY, o. z.

2022-05-03T14:27:43+00:0012 apríla 2022 |
X