Krajanské múzeum Matice slovenskej


/Krajanské múzeum Matice slovenskej
  • Krajanské múzeum pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými Maticami. Cieľom jeho činnosti je udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike. Jeho činnosť je orientovaná aj na budovanie dokumentácie, vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť, ktorá sa týka slovenského zahraničia. Spolupracuje s príbuznými inštitúciami, osobitne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Hlavné aktivity

  • Archív, knižnica, periodiká, zborníky, akvizícia
  • Vedecko-výskumné projekty z oblasti života a diela Slovákov žijúcich v zahraničí
  • Konzultačné a výpožičné služby
  • Vydavateľská a propagačná činnosť
  • Kultúrne, školské, duchovné, vedecko-výskumné styky so slovenským zahraničím
  • Ochrana a šírenie kultúrneho a duchovného dedičstva v slovenskom zahraničí i na Slovensku
  • Matica slovenská, Matice slovenské, Matice slovanské a národná identita v Európe a vo svete

 

Riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej

Ing. Katarína Koňariková, PhD.

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Mobil: +421 905 538 832

E-mail: krajanskemuzeum@matica.sk

 

2024-04-04T14:23:02+00:001 novembra 2018 |
X