Krajská rada Bratislavský kraj


/Krajská rada Bratislavský kraj

Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím.

 

Bratislavský kraj – predseda KR MS

Bc. Mária Herichová

podpredsedníčka KR MS

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 0905 163 675
E-mail: maria.herichova@mazuma.sk

2018-11-30T08:25:29+00:0017 októbra 2018 |
X