Krajská rada Bratislavský kraj


/Krajská rada Bratislavský kraj

Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím.

 

Bratislavský kraj – predsedníčka KR MS

Ing. Mária Voznická EUR ING

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Mobil: 0905 531 518
E-mail: maria.voznicka@mazuma.sk

2023-11-21T12:14:20+00:0017 októbra 2018 |
X