Krajská rada Prešovský kraj


/Krajská rada Prešovský kraj

Krajské rady sa zriaďujú v rámci samosprávnych krajov, pričom ich sídlom je spravidla krajské mesto. Predseda a členovia krajskej rady sú volení krajským snemom na štyri roky. V krajskej rade musia byť zastúpené všetky okresy, v ktorých pôsobia MO. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím.

Prešovský kraj – predseda KR MS

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.

Adresa: Zimná 68, 052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0908 329 824
E-mail: rastislav.zacher@gmail.com

2023-11-21T12:09:35+00:0017 októbra 2018 |
X