Oblastné pracovisko Bardejov


/Oblastné pracovisko Bardejov

 

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

 

OP MS Bardejov:

Bc. Dušan Pribula

Dlhý rad 16
085 01  Bardejov

op.bardejov@matica.sk

dusan.pribula@matica.sk

 

2019-07-15T08:58:13+00:009 októbra 2018 |
X