Oblastné pracovisko Bardejov


/Oblastné pracovisko Bardejov

 

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Vedúca Oblastného pracoviska MS Bardejov:

Mgr. Gabriela Kaščáková

Adresa: Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

Mobil: 0902 551806

E-mail: op.bardejov@matica.sk

 

 

2021-04-14T16:50:51+00:009 októbra 2018 |
X