Oblastné pracovisko Brezno


/Oblastné pracovisko Brezno

 

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

 

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Brezno

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) Brezno vzniklo 29. 9. 1996 a pôsobí v prenajatých priestoroch Mestského úradu od 1. 8. 1997.

Predmet činnosti OP MS sa zameriava na:

  • pôsobenie záujmových klubov a profesijných sekcií,
  • na akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry,
  • na spoluprácu so všetkými stupňami škôl vrátane Univerzity Mateja Bela a osobitne so Strediskom pre štúdium Slovákov zo zahraničia,
  • v značnej miere pripravuje koncepčne i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach,
  • metodicky i priamou pomocou usmerňuje pôsobenie mnohých miestnych odborov MS a spolupracuje s viacerými záujmovými odbormi.

Správou Oblastného pracoviska MS Brezno je poverený Dom MS v Banskej Bystrici:

riaditeľ: Mgr. Marek Hanuska

kontakt: 0918/904969, marek.hanuska@matica.sk


Plán činnosti OP MS Brezno (apríl) 2017

Plán činnosti MS MO Michalová
Plán činnosti OP MS Brezno – apríl 2016
Plán činnosti OP MS Brezno – september 2016
Plán činnosti OP MS Brezno – október 2016
Plán činnosti OP MS Brezno / november / december 2016
Plán činnosti OP MS Brezno /január-február/ 2017

Plán činnosti OP MS Brezno (máj) 2017
Plán činnosti OP MS Brezno (júl) 2017
Plán činnosti OP MS Brezno (august – september)
Plán činnosti OP MS Brezno (september-október

Plán činnosti OP MS Brezno (november-december)
Plán činnosti OP MS Brezno (december)
Plán činnosti OP MS Brezno (január – február)
Plán činnosti OP MS Brezno (máj-jún)
Plán činnosti OP MS Brezno (marec)
Plán činnosti OP MS Brezno (júl-august 2018)
Plán činnosti OP MS Brezno – september 2018
Plán činnosti OP MS Brezno – december 2018
Plán činnosti OP MS Brezno – január 2019
Plán činnosti OP MS Brezno – február 2019
Plán činnosti OP MS Brezno – marec 2019
Plán činnosti OP MS Brezno – máj 2019
Plán činnosti OP MS Brezno – jún 2019
Plán činnosti OP MS Brezno – júl 2019
Plán činnosti OP MS Brezno – august 2019
Plán činnosti OP MS Brezno – september 2019
Plán činnosti OP MS Brezno – október 2019
Plán činnosti OP MS Brezno -november2019

2021-04-14T17:33:46+00:009 októbra 2018 |
X