Oblastné pracovisko Šamorín


/Oblastné pracovisko Šamorín
  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

 

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Šamorín

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) v Šamoríne je vlastníctvom Matice slovenskej od roku 1998.
Činnosť oblastného pracoviska MS je zameraná najmä na prácu s členmi MO MS mesta Šamorín a obcí Veľká Paka, Kvetoslavov, Kalinkovo, Hamuliakovo. Spolupracuje tiež so základnými a strednými školami s cieľom upevňovania národného povedomia hlavne u mládeže.
Pri OP MS v Šamoríne pôsobí Detský folklórny súbor PRVOSIENKA a spevácka skupina LIPA.
Medzi najznámejšie pravidelné aktivity OP MS patria:

  • pietna spomienka na M. R. Štefánika, pri príležitosti jeho tragickej smrti 4. mája 1919. Akcia sa koná pri pamätníku M. R. Štefánika za účasti žiakov a študentov šamorínskych škôl,
  • redstaviteľov mesta Šamorín a zástupcov Matice slovenskej,
  • stavanie a váľanie mája,
  • maľovanie veľkonočných vajíčok a pletenie korbáčov,
  • spoločné posedenia pri príležitosti Dňa žien,
  • reprezentačný ples Matice slovenskej (od roku 1992), ktorý patrí v rámci mesta k jednej z najúspešnejších.

Miestny odbor MS v Šamoríne už 18. rokov pravidelne informuje svojich členov a priaznivcov o aktuálnych akciách MO a OP MS cestou informačného spravodajcu Matičné ozveny.

Poverená riaditeľka Oblastného pracoviska MS v Šamoríne:
Eva Jandačková
kontakt: jandackova51@azet.sk
2021-04-14T14:36:27+00:009 októbra 2018 |
X