Oblastné pracovisko Šamorín


/Oblastné pracovisko Šamorín

Poverená riaditeľka Oblastné pracovisko Matice slovenskej  v Šamoríne

Eva Jandačková

 

Adresa:           Dlhá   4,  931 01 Šamorín

Mobil:              0905300464
E-mail:            op.samorin@matica.sk
 

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej v Šamoríne

Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Šamoríne je vlastníctvom Matice slovenskej od roku 1998.e.  Činnosť oblastného pracoviska je zameraná najmä na prácu s členmi MO MS mesta Šamorín a okolitých obcí za účelom napĺňania národných, duchovných a kultúrnych princípov Matice slovenskej ako národnej inštitúcie Slovákov.

Oblastné pracovisko MS v Šamoríne  spolupracuje  s  kultúrnymi inštitúciami,  samosprávou mesta organizuje  podujatia, akcie, výstavy a prednášky. Svojimi akciami j oslovuje  rôzne vekové kategórie, či už deti, MŠ, ZŠ, SŠ, ale aj našich seniorov. Existencia tejto kultúrne inštitúcie má nezameniteľné miesto na jazykovo zmiešanom území južného Slovenska najmä pre obyvateľov slovenskej národnosti..

Do pôsobnosti OP MS v Šamoríne obce : Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Hamuliakovo, Kalinkovo

 Predmetom činnosti OP MS je:

 • metodická spolupráca s MO MS
 • práca s deťmi a mládežou
 • zameriavať akcie hlavne na upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území
 • tradičnými akciami zachovávať kultúrne dedičstvo
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry
 • oživovanie ľudových tradícií
 • upevňovať  národné povedomie a vlastenectvo cestou besied s významnými osobnosťami, turistických výletov a zájazdov
 • organizovanie samostatných výstav  k významným udalostiam  SR

.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity OP patria:

 • Organizácia Reprezentačného plesu Matice slovenskej
 • Fašiangové zvyky
 • Deň žien
 • Pietna spomienka na gen. M.R. Štefánika
 • Účasť mládeže na kladení vencov  v Ivánke pri Dunaji pri mohyle  Štefánika
 • Stavanie a váľanie mája
 • Deň detí
 • Na Jána
 • Vatra zvrchovanosti
 • Mikuláš pre deti
 • Stretnutie s jubilantmi
 • Slovenské Vianoce

 

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti OP MS Šamorín:  

V pôsobnosti OP MS pracuje  MO MS  Veľká Paka

 • Detský folklórny súbor Prvosienka
 • Spevácka skupina LIPA

 

 

 

 

2022-03-24T14:45:04+00:0024 marca 2022 |
X