Oblastné pracovisko Štúrovo


/Oblastné pracovisko Štúrovo

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Štúrovo

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

 

 

2019-01-09T14:25:52+00:009 októbra 2018 |
X