Oblastné pracovisko Trenčín


/Oblastné pracovisko Trenčín

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Trenčín

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Pracovníčka Oblastného pracoviska MS Trenčín

Žofia Hrančová

Adresa:
Oblastné pracovisko Trenčín
K dolnej stanici 7282/20 A –  budova TSK  /na 5. posch., v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja/  
911 01 Trenčín

Kontakt: kancelária 032/655 55 80, mobil: 0911/ 957 375

Svoju návštevu ohláste telefonicky vopred.

Mobil:  0911/957 375,   e-mail: zofia.hrancova@gmail.com

Úradné hodiny: každú stredu od 12,oo – do 17,oo h.
                                  každý štvrtok od 10,oo – do 15,oo h.
Svoju návštevu ohláste vopred, moja pracovná činnosť býva aj v teréne.
2019-01-07T18:04:35+00:009 októbra 2018 |
X